MIRACULUM S.A.: Warunkowa rejestracja akcji serii T4 w depozycie prowadzonym przez KDPW

2019-08-08 16:11
publikacja
2019-08-08 16:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uchwala_KDPW_warunkowa_rejestracja_akcji_T4_08_08_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 70 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-08
Skrócona nazwa emitenta
MIRACULUM S.A.
Temat
Warunkowa rejestracja akcji serii T4 w depozycie prowadzonym przez KDPW
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 08 sierpnia 2019 roku powziął informację o tym, że Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 1.150.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T4 o wartości nominalnej 1,30 zł (jeden złoty trzydzieści groszy) każda oraz oznaczyć je kodem PLKLSTN00017, pod warunkiem wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN. Zarejestrowanie wskazanych powyżej akcji zwykłych na okaziciela serii T4 nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.
Pełna treść oświadczenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w załączeniu raportu.
Załączniki
Plik Opis
Uchwała KDPW_warunkowa rejestracja akcji T4_08 08 2019.pdfUchwała KDPW_warunkowa rejestracja akcji T4_08 08 2019.pdf Uchwała KDPW Warunkowa Rejestracja Akcji T4

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-08 Tomasz Sarapata Członek Zarządu
2019-08-08 Sławomir Ziemski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki