REKLAMA

MIRACULUM S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Miraculum S.A. w dniu 18 czerwca 2021 roku

2021-06-19 08:38
publikacja
2021-06-19 08:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ZWZ_Miraculum_S.A._18_06_2021_uchwaly.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-19
Skrócona nazwa emitenta
MIRACULUM S.A.
Temat
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Miraculum S.A. w dniu 18 czerwca 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Miraculum S.A. (“Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. w dniu 18 czerwca 2021 roku. Pełna treść podjętych uchwał znajduje się w załączniku do przedmiotowego raportu.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte. Do żadnej z uchwał nie zgłoszono sprzeciwu.

Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 6 -9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
ZWZ Miraculum S.A._18_06_2021 uchwały.pdfZWZ Miraculum S.A._18_06_2021 uchwały.pdf ZWZ Miraculum S.A. - uchwały

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-19 Marek Kamola Członek Zarządu
2021-06-19 Sławomir Ziemski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki