REKLAMA

MINUTOR ENERGIA S.A.: Zawarcie umowy o współpracy

2021-10-08 08:46
publikacja
2021-10-08 08:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-08
Skrócona nazwa emitenta
MINUTOR ENERGIA S.A.
Temat
Zawarcie umowy o współpracy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Minutor) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Minutor wpłynęła obustronnie podpisana umowa, a tym samym Minutor powziął informację o zawarciu umowy z BOŚ Leasing – Eko Profit S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: BOŚ Leasing) na podstawie której, strony ustaliły zasady współpracy w zakresie finansowania zakupu produktów oferowanych przez Minutor poprzez produkty oferowane przez BOŚ Leasing. Z tytułu realizacji Umowy, Minutor przysługuje wynagrodzenie prowizyjne liczone od wartości produktów finansowanych poprzez produkty finansowe BOŚ Leasing. Umowa została zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem jej podpisania. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyny lub ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia Umowy przez druga stronę.
Zarząd wskazuje, iż zawarcie umowy jest uzupełnieniem oferty Minutor w zakresie dostarczania produktów z branży odnawialnych źródeł energii oraz świadczenia usług komplementarnych związanych z realizacją projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii. Umowa ta stanowi element realizacji strategii związanej z kompleksowością oferowania produktów wraz z pozyskiwaniem finansowania dla klientów na ich zakup.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-08 Zbisław Lasek Prezes Zarządu Zbisław Lasek
2021-10-08 Tomasz Wielgo Członek Zarzadu Tomasz Wielgo
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań – listopad 2021 r.

Tanie konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań – listopad 2021 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki