REKLAMA
CHCESZ ZACZĄĆ INWESTOWAĆ?

MINUTOR ENERGIA S.A.: Podpisanie umowy w zakresie dystrybucji magazynów energii

2022-07-12 17:45
publikacja
2022-07-12 17:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-12
Skrócona nazwa emitenta
MINUTOR ENERGIA S.A.
Temat
Podpisanie umowy w zakresie dystrybucji magazynów energii
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MINUTOR Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 12 lipca 2022 r. jej spółka zależna, tj. Minutor Cellarium sp. z o.o. z siedzibą w Pławowicach (dalej: Cellarium) zawarła umowę na dystrybucję magazynów energii opracowanych przez Cellarium z NETSU S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: NETSU). W odróżnieniu od umowy dystrybucyjnej z NETSU, o której Spółka informowała komunikatem bieżącym nr 14/2022 w dniu 22 kwietnia 2022 r., dystrybucja prowadzona będzie pod znakami towarowymi i firmowymi NETSU, wyłącznie na terytorium Polski (wyłączność sprzedaży dla NETSU). W tym celu Cellarium została udzielona sublicencja na używanie znaku towarowego NETSU, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy.

NETSU w ramach wykonywania umowy, zobowiązana jest m.in. do zakupu produktów objętych umową wyłącznie od Cellarium, a także do reklamy sprzedaży magazynów energii oraz ich promowania w ramach prowadzonej działalności. Z kolei Cellarium zobowiązała się do nieprzenoszenia własności produktów oznaczonych znakiem towarowym NETSU podmiotom innym niż NETSU.

Umowa weszła w życie z dniem jej zawarcia i została zawarta na czas nieokreślony, z możliwością jej wypowiedzenia, po upływie roku, przez każdą stronę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Zarząd wskazuje, iż zawarcie niniejszej umowy z NETSU, posiadającym szerokie kompetencje sprzedażowe oraz strukturę ponad 150 partnerów na terenie Polski może mieć istotny wpływ na osiągane przez Cellarium, a w konsekwencji przez całą Grupę Kapitałową Spółki, wyniki finansowe.

Niniejsza umowa jest konsekwencją zawartego uprzednio listu intencyjnego, o którym Zarząd informował w trybie raportu ESPI nr 11/2022 z dn. 24 marca 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-12 Zbisław Lasek Prezes Zaarządu Zbisław Lasek
2022-07-12 Tomasz Wielgo Członek Zarządu Tomasz Wielgo
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki