MFW obniza prognozy i wzywa ECB do obnizki stop

W corocznym raporcie na temat stanu gospodarki krajsw dwunastki, MFW prognozuje w tym roku wzrost na poziomie 1,7 procent, a w 2002 roku na 1,6 procent. Fundusz zdecydowa3 sij obni?yf wcze6niejsz1 prognozj wzrostu szacowanego na 2,2 procent z powodu ataksw na USA 11 wrze6nia. U?ywaj1c tych samych metod co unijne biuro statystyczne Eurostat, MFW ocenia wzrost gospodarczy w strefie euro na 1,6 procent w tym oraz na 1,5 procent w 2002 roku. Rswnocze6nie Fundusz zapowiedzia3, ?e w nadchodz1cych miesi1cach mo?e jeszcze obni?yf prognozy wzrostu. Natomiast je?eli w3adze strefy euro bjd1 prowadzif w3a6ciw1 politykj gospodarcz1 to sytuacja ekonomiczna zacznie sij poprawiaf w drugim ps3roczu 2002 roku. Zdaniem MFW inflacja spadnie do 1,5 procent w nastjpnym roku z 2,75 procent w tym, co stwarza szansj na obni?kj stsp procentowych. MFW widzi "rswnie? szansj na dalsze poluzowanie polityki monetarnej, szczegslnie w przypadku umocnienia sij euro. Kilku (dyrektorsw MFW) jest za wcze6niejsz1 obni?kj stsp, aby stworzyf silne podwaliny dla odrodzenia gospodarczego w 2002 roku". Zdaniem cz3onksw MFW w3adze Europy powinny wykazywaf wijksz1 elastyczno6f w polityce fiskalnej, a trzymanie sij wyznaczonych celsw deficytu bud?etowego mo?e ops
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Porównaj oferty

Sprawdź, które banki pożyczą pieniądze na najlepszych warunkach, i ile wyniesie miesięczna rata kredytu.

Znajdź najbardziej zyskowną lokatę bankową. Określ najważniejsze cechy, a wyszukiwarka wybierze najlepsze oferty.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl