MFW: luka w VAT w Polsce związana z nieprzestrzeganiem prawa wyniosła 21 proc. w 2016 r.

Luka w VAT w Polsce wynikająca z nieprzestrzegania przepisów podatkowych wzrosła w 2013 r. do 27 proc. potencjalnych wpływów, a następnie spadła do 21 proc. w 2016 r. - wynika z raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego opublikowanego na stronie resortu finansów.

(YAY Foto)

W poświęconym Polsce raporcie MFW "Program Analizy Luk Administracji Skarbowej - Luka w podatku od towarów i usług" poinformowano, że zastosowana metodologia RA-GAP przedstawia szacunki dotyczące dwóch składników luki podatkowej: luki wynikającej z nieprzestrzegania przepisów oraz luki wynikającej z przyjętej polityki.

Pierwsza jest różnicą pomiędzy potencjalnymi wpływami z tytułu VAT, możliwymi do pobrania przy uwzględnieniu obecnych ram politycznych, a rzeczywistymi, otrzymanymi wpływami z tytułu VAT w ujęciu memoriałowym (chodzi m.in o oszustwa, pomyłki, błędy w rozliczeniach - PAP). Z kolei luka wynikająca z przyjętej polityki stanowi różnicę między ogólną luką podatkową a luką wynikającą z nieprzestrzegania przepisów.

"Nominalne dochody z VAT w Polsce wzrosły w latach 2008-2017, ale rzeczywiste dochody zmniejszyły się w latach 2008-2015 i wróciły do poziomu wyjściowego w roku 2017. Podczas gdy nominalne dochody z VAT wzrosły, to jednak dochody te mierzone jako procent produktu krajowego brutto (PKB) spadły z 7,9 procenta w roku 2008 do 7,0 procenta w 2015, a następnie wzrosły do 7,8 procenta w roku 2017" - czytamy w raporcie.

"Luka wynikająca z nieprzestrzegania przepisów podatkowych wynosiła około 20 proc. potencjalnych wpływów z VAT w okresie od roku 2010 do 2016. Luka wynikająca z nieprzestrzegania przepisów podatkowych wzrosła z 21 proc. potencjalnych wpływów z VAT do wartości szczytowej równej 27 proc. w 2013 r., a następnie spadła do około 21 proc. w roku 2016. Ogółem odpowiada to 2 proc. PKB, oscylując w przedziale od 1,8 proc. do 2,6 proc." - informuje MFW.

Z raportu wynika, że w latach 2010 i 2016 całkowita luka VAT, w tym luka wynikająca z zastosowanej polityki, wynosiła niewiele ponad 10 proc., a w 2013 roku osiągnęła szczytowy poziom 11procent.

"Luka wynikająca z przyjętej polityki w Polsce w latach od 2010 do 2016 utrzymywała się na dość stabilnym poziomie 8,1-8,4 proc. PKB, w związku z czym zmiany rozmiarów tej luki wynikały głównie ze zmian luki wynikającej z nieprzestrzegania przepisów. W ujęciu ogólnym, luka wynikająca z przyjętej polityki stanowiła około 80 proc. luki całkowitej" - obliczyli autorzy raportu.

Zgodnie z publikacją, luka wynikająca z nieprzestrzegania przepisów podatkowych dotyczy głównie sektora handlu i usług transportowych oraz sektora wolnych zawodów i innych sektorów usług.

"Odnotowano znaczne rozmiary luki wynikającej z nieprzestrzegania przepisów w sektorze handlu i usług transportowych oraz w sektorze usług świadczonych w ramach wolnych zawodów i w innych sektorach usług osobistych. W sektorze użyteczności publicznej również zaobserwowano lukę, ale prawdopodobnie wynika ona z problemów dotyczących dostępnych danych, ponieważ sektor ten jest ogólnie obarczony niskim ryzykiem, jednak jego analiza ilościowa przysparza trudności w rachunkach narodowych" - zauważono.

Według raportu mogą również wystąpić "znaczne luki" w sektorze hotelarskim i restauracyjnym, a także w sektorze informacji i komunikacji. Zaznaczono, że zmiany w całkowitej wartości luki wynikającej z nieprzestrzegania przepisów w ostatnich latach były spowodowane zmianami w luce w sektorach handlu i usług transportowych.

"Zmniejszenie luki wynikającej z nieprzestrzegania przepisów w sektorach handlu i usług transportowych idzie w parze z działaniami nakierowanymi na zwiększenie stopnia zgodności z obowiązującymi przepisami podjętymi w ostatnich latach, które w dużej mierze dotyczą właśnie tych sektorów" - dodano.

Zauważono, że szacunki wielkości luki wynikającej z nieprzestrzegania przepisów VAT opracowane dla Komisji Europejskiej (KE) i przez Ministerstwo Finansów (MF) są "zasadniczo zgodne" z szacunkami sporządzonymi przy zastosowaniu metody RA-GAP. (PAP)

Autor: Marcin Musiał

mmu/ drag/

Źródło: PAP
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
27 28 kantalarski

To rozumiem, że Szydło przed komisję śledczą.

! Odpowiedz
2 6 karroryfer

widzę że u totalnej szwankuje umiejętność czytania

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

  Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

 • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

  Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

 • Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

  Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.