MFW: luka w VAT w Polsce związana z nieprzestrzeganiem prawa wyniosła 21 proc. w 2016 r.

Luka w VAT w Polsce wynikająca z nieprzestrzegania przepisów podatkowych wzrosła w 2013 r. do 27 proc. potencjalnych wpływów, a następnie spadła do 21 proc. w 2016 r. - wynika z raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego opublikowanego na stronie resortu finansów.

(YAY Foto)

W poświęconym Polsce raporcie MFW "Program Analizy Luk Administracji Skarbowej - Luka w podatku od towarów i usług" poinformowano, że zastosowana metodologia RA-GAP przedstawia szacunki dotyczące dwóch składników luki podatkowej: luki wynikającej z nieprzestrzegania przepisów oraz luki wynikającej z przyjętej polityki.

Pierwsza jest różnicą pomiędzy potencjalnymi wpływami z tytułu VAT, możliwymi do pobrania przy uwzględnieniu obecnych ram politycznych, a rzeczywistymi, otrzymanymi wpływami z tytułu VAT w ujęciu memoriałowym (chodzi m.in o oszustwa, pomyłki, błędy w rozliczeniach - PAP). Z kolei luka wynikająca z przyjętej polityki stanowi różnicę między ogólną luką podatkową a luką wynikającą z nieprzestrzegania przepisów.

"Nominalne dochody z VAT w Polsce wzrosły w latach 2008-2017, ale rzeczywiste dochody zmniejszyły się w latach 2008-2015 i wróciły do poziomu wyjściowego w roku 2017. Podczas gdy nominalne dochody z VAT wzrosły, to jednak dochody te mierzone jako procent produktu krajowego brutto (PKB) spadły z 7,9 procenta w roku 2008 do 7,0 procenta w 2015, a następnie wzrosły do 7,8 procenta w roku 2017" - czytamy w raporcie.

"Luka wynikająca z nieprzestrzegania przepisów podatkowych wynosiła około 20 proc. potencjalnych wpływów z VAT w okresie od roku 2010 do 2016. Luka wynikająca z nieprzestrzegania przepisów podatkowych wzrosła z 21 proc. potencjalnych wpływów z VAT do wartości szczytowej równej 27 proc. w 2013 r., a następnie spadła do około 21 proc. w roku 2016. Ogółem odpowiada to 2 proc. PKB, oscylując w przedziale od 1,8 proc. do 2,6 proc." - informuje MFW.

Z raportu wynika, że w latach 2010 i 2016 całkowita luka VAT, w tym luka wynikająca z zastosowanej polityki, wynosiła niewiele ponad 10 proc., a w 2013 roku osiągnęła szczytowy poziom 11procent.

"Luka wynikająca z przyjętej polityki w Polsce w latach od 2010 do 2016 utrzymywała się na dość stabilnym poziomie 8,1-8,4 proc. PKB, w związku z czym zmiany rozmiarów tej luki wynikały głównie ze zmian luki wynikającej z nieprzestrzegania przepisów. W ujęciu ogólnym, luka wynikająca z przyjętej polityki stanowiła około 80 proc. luki całkowitej" - obliczyli autorzy raportu.

Zgodnie z publikacją, luka wynikająca z nieprzestrzegania przepisów podatkowych dotyczy głównie sektora handlu i usług transportowych oraz sektora wolnych zawodów i innych sektorów usług.

"Odnotowano znaczne rozmiary luki wynikającej z nieprzestrzegania przepisów w sektorze handlu i usług transportowych oraz w sektorze usług świadczonych w ramach wolnych zawodów i w innych sektorach usług osobistych. W sektorze użyteczności publicznej również zaobserwowano lukę, ale prawdopodobnie wynika ona z problemów dotyczących dostępnych danych, ponieważ sektor ten jest ogólnie obarczony niskim ryzykiem, jednak jego analiza ilościowa przysparza trudności w rachunkach narodowych" - zauważono.

Według raportu mogą również wystąpić "znaczne luki" w sektorze hotelarskim i restauracyjnym, a także w sektorze informacji i komunikacji. Zaznaczono, że zmiany w całkowitej wartości luki wynikającej z nieprzestrzegania przepisów w ostatnich latach były spowodowane zmianami w luce w sektorach handlu i usług transportowych.

"Zmniejszenie luki wynikającej z nieprzestrzegania przepisów w sektorach handlu i usług transportowych idzie w parze z działaniami nakierowanymi na zwiększenie stopnia zgodności z obowiązującymi przepisami podjętymi w ostatnich latach, które w dużej mierze dotyczą właśnie tych sektorów" - dodano.

Zauważono, że szacunki wielkości luki wynikającej z nieprzestrzegania przepisów VAT opracowane dla Komisji Europejskiej (KE) i przez Ministerstwo Finansów (MF) są "zasadniczo zgodne" z szacunkami sporządzonymi przy zastosowaniu metody RA-GAP. (PAP)

Autor: Marcin Musiał

mmu/ drag/

Źródło: PAP
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
27 28 kantalarski

To rozumiem, że Szydło przed komisję śledczą.

! Odpowiedz
2 6 karroryfer

widzę że u totalnej szwankuje umiejętność czytania

! Odpowiedz

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.