REKLAMA

MF w latach 2023-27 może przekazać PKP PLK obligacje za 3,4 mld zł na rozbudowę infrastruktury

2022-06-24 15:46
publikacja
2022-06-24 15:46
MF w latach 2023-27 może przekazać PKP PLK obligacje za 3,4 mld zł na rozbudowę infrastruktury
MF w latach 2023-27 może przekazać PKP PLK obligacje za 3,4 mld zł na rozbudowę infrastruktury
fot. Marek Wiśniewski / / Puls Biznesu

Ministerstwo Finansów może w latach 2023-27 przekazać spółce PKP PLK obligacje łącznie za maks. 3,4 mld zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego w celu modernizacji infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze - wynika z projektu ustawy.

"W latach 2023-2027 minister właściwy do spraw finansów publicznych przekaże PLK SA na wniosek ministra właściwego do spraw transportu, skarbowe papiery wartościowe z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego PLK SA. Łączna wartość nominalna skarbowych papierów wartościowych (...) nie może przekroczyć w: 1) 2023 r. – 256.500.000 zł; 2) 2024 r. – 973.700.000 zł; 3) 2025 r. – 876.900.000 zł; 4) 2026 r. – 780.200.000 zł; 5) 2027 r. – 499.000.000 zł" - napisano w projekcie.

"Całość dokapitalizowania przeznaczonego bezpośrednio na realizację inwestycji wynosi 3.386.300 tys. zł" - dodano w uzasadnieniu projektu.

Projektowana ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o Funduszu Kolejowym umożliwi realizację inwestycji mającej na celu wykonanie projektu pn. Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze na granicy UE z Białorusią.

Według projektodawcy, konieczność nowych rozwiązań ustawowych wynika z faktu, że w obecnym kształcie prawnym Cargotor sp. z o.o., odpowiedzialna za realizację ww. inwestycji, nie posiada wystarczających możliwości finansowych, pozwalających na płynną realizację projektu (wartość projektu to 3.386.300.000 zł brutto).

Ponadto aktualnie spółka jest częścią Grupy PKP Cargo – drugiego największego kolejowego przewoźnika towarowego w Unii Europejskiej. W celu wykluczenia ewentualnych obaw związanych z unijnymi regułami pomocy publicznej oraz zarzutów ze strony innych przewoźników zdecydowano, że Cargotor zostanie przeniesiony do Grupy PKP PLK.

W uzasadnieniu projektu ustawy podano, że Cargotor jest zobowiązany do aktywnego działania w celu pozyskiwania bezzwrotnego wsparcia z budżetu UE. Otrzymane z tego tytułu środki pomniejsza zapotrzebowanie na środki z dokapitalizowania, a określone w projekcie ustawy kwoty stanowią nieprzekraczalne limity dokapitalizowania. (PAP Biznes)

tus/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki