MF szacuje wstępnie, że luka w VAT w 2018 r. spadła do 12,5 proc.

Luka w podatku VAT w 2018 r. spadła o 2,9 pkt proc. do 12,5 proc. - wynika z wstępnych szacunków Ministerstwa Finansów zaprezentowanych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019 - 2022, którego częścią jest Aktualizacja Programu Konwergencji.

"Według wstępnych szacunków Ministerstwa Finansów, w 2018 r. luka podatkowa uległa istotnemu ograniczeniu (o 2,9 pkt. proc.), choć wciąż wynosiła ok. 25 mld zł, tj. ok. 12,5 proc. potencjalnych wpływów" - czytamy w dokumencie.

Resort finansów wyjaśnił, że dla uproszczonego oszacowania luki VAT w 2018 r. zastosowano - podobnie jak w poprzedniej aktualizacji Programu Konwergencji - metodę odgórną (top down), która wykorzystuje dane makroekonomiczne na temat bazy podatku VAT (konsumpcję prywatną, zakupy netto, inwestycje sektora instytucji rządowych i samorządowych).

"Opierając się na metodologii Komisji Europejskiej dotyczącej szacowania luki VAT, można oszacować, że w 2018 r. poprawa dochodów z VAT dzięki lepszemu przestrzeganiu przez podatników obowiązujących regulacji (tzw. compliance effect) wyniosła 5,7 mld zł (a w okresie 2016-18 - 21,1 mld zł). Potwierdza to, że wprowadzone instrumenty dotyczące walki z praktykami o charakterze przestępczym w podatku VAT oraz inne działania mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego przyniosły wymierne efekty" - napisano w WPFP.

Według MF, porównanie relacji dochodów podatkowych do PKB z lat 2008 i 2018 i poziom luki VAT wciąż wskazują na potencjał do poprawy ściągalności podatków. Zaznaczono, że jest on jednak "istotnie" niższy, w szczególności w przypadku podatku VAT.

Zgodnie z wyliczeniami resortu finansów w 2020 r. luka w VAT zostanie ograniczona w sumie o 7 mld 873 zł.

"Prognozuje się, że w 2020 r. z uwagi na: wprowadzenie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności w konkretnych branżach, bardzo dobre rezultaty dotychczas wdrożonych działań nakierowanych na ograniczenie luki w podatku VAT, dalszy rozwój automatycznych narzędzi weryfikujących i zawansowanych metod analitycznych – zwiększających skuteczność kontroli podatkowych, luka podatkowa w VAT zostanie ograniczona o 6 mld 840 mln zł" - informuje ministerstwo.

Na początku marca br. Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych poinformowało, powołując się na swoje tzw. szybkie szacunki, że luka w VAT w Polsce spadła z 14,7 proc. w 2017 r. do 7,2 proc. w 2018 r. "To oznacza, że w ciągu dwóch lat luka zmniejszyła się z 36,9 miliardów złotych w 2016 r. do 13,8 miliardów złotych w 2018 r. (spadek aż o 13,6 punktu procentowego)" - napisano w komunikacie CASE.

Zauważono, że tak szybki spadek luki nie był obserwowany w żadnym kraju UE w ostatnich latach; w Polsce luka w VAT zmalała do poziomu notowanego w 2016 roku w Austrii, Danii czy Finlandii. Według CASE wyższa ściągalność VAT w Polsce jest związana ze wzrostem dyscypliny płacenia podatków i spadkiem skali wyłudzeń. Miały w tym zasługi systemy informatyczne wdrożone przez MF.

Zdaniem dyrektora z CASE dr Grzegorza Poniatowskiego, optymistyczne dane dotyczące dochodów i zwrotów VAT wskazują na sukces, ale również pokazują, że dużym wyzwaniem będzie dalsza szybka poprawa ściągalności VAT.

Jak wyjaśnia CASE, luka w VAT to różnica między zobowiązaniami z tytułu VAT, a tym, co rzeczywiście wpływa do budżetu państwa. W skład luki wchodzi szereg zjawisk, w tym unikanie opodatkowania, uchylanie się od płacenia podatków oraz nadużycia, które w ostatnich latach w Unii Europejskie przybrały formę tzw. karuzeli VAT-owskich, wykorzystujących ciąg powiązanych podmiotów, firmy słupy i opodatkowanie stawką zerową handlu wewnątrzwspólnotowego. (PAP)

Autor: Marcin Musiał

mmu/ drag/

Źródło: PAP

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 kaczka-po-smolensku

zawsze się zastanawiałem jak oni to liczą czemu 12% a nie 9 konia z rzędem temu kto to to mi wytłumaczy

! Odpowiedz
5 8 mith21

Luka w VAT spadła dzięki JPK wprowadzonemu przez PO.

! Odpowiedz
9 12 karbinadel

Ponieważ prawdziwi przestępcy podatkowi zostali praktycznie wyeliminowani, teraz zacznie się "uszczelnianie" zwykłych przedsiębiorców. Na pierwszy ogień idą samozatrudnieni (tzw. test przedsiębiorcy", potem wezmą się za wykańczanie innych drobnych (grubych nie ruszą, bo ci mają dobrych prawników)

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
17 24 misafi

Bogu dziękować, że mamy takiego wspaniałego premiera Matusza Morawieckiego. Dzięki jego ciężkiej pracy i przy wsparciu ministra Ziobry już niedługo luka VAT będzie dodatnia tj. przedsiębiorcy będą z wdzięczności wpłacać do budżetu więcej VATu niż wychodzi im z rachunków.

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,5% X 2019
PKB rdr 4,4% II kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,2% VIII 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 084,56 zł IX 2019
Produkcja przemysłowa rdr 5,6% IX 2019

Znajdź profil