MF rozważa stopniowe zwiększanie kwoty wolnej, od '17 po 1 tys. zł rocznie

MF rozważa stopniowe zwiększanie kwoty wolnej od podatku o 1 tys. zł rocznie, dyskutowana jest też degresywna kwota wolna - wynika z Aktualizacji Programu Konwergencji na 2016 r., która jest częścią Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2016-2019.

MF rozważa stopniowe zwiększanie kwoty wolnej, od '17 po 1 tys. zł rocznie
MF rozważa stopniowe zwiększanie kwoty wolnej, od '17 po 1 tys. zł rocznie (fot. Jacek Lagowski / FORUM)

"Obecnie rozważane jest stopniowe zwiększanie kwoty wolnej od opodatkowania - o 1000 zł rocznie począwszy od 2017 r., aż do osiągnięcia poziomu 8000 zł. Równocześnie dyskutowana jest kwestia wprowadzenia degresywności kwoty wolnej, pozwalającej jednocześnie na realizację celów społecznych i ograniczenie skutków zmian w tym obszarze dla finansów publicznych nawet o jedną czwartą rocznie. Projekt jest obecnie w trakcie prac analitycznych" - napisano w dokumencie.

Obliczono, że stopniowe podnoszenie kwoty wolnej o 1 tys. zł rocznie kosztowałoby budżet w 2017 r. 4 mld zł, w 2018 r. - 8 mld zł, a w 2019 r. - 12 mld zł.

O stopniowym podnoszeniu kwoty wolnej mówił w lutym minister Mateusz Morawiecki. "Trzeba ją w mądry sposób fazować" - powiedział.

Obniżenie wieku emerytalnego

MF podało też, że w 2017 r. planowana jest wypłata jednorazowych dodatków do emerytur i rent (w kwocie zbliżonej do tegorocznej). Nie ma natomiast ostatecznych uzgodnień i rozstrzygnięć w kwestii obniżenia wieku emerytalnego.

"Aktualnie dyskutowana propozycja zakłada jednak zatrzymanie zmian w wieku emerytalnym na poziomie 61 lat w przypadku kobiet oraz 66 lat dla mężczyzn. Rozważa się również wprowadzenie wymogu odnośnie do okresu składkowego uprawniającego do przejścia na emeryturę przy jednoczesnym wymogu wypracowania co najmniej minimalnej emerytury" - poinformowano.

Według resortu finansów zamrożenie wieku emerytalnego na obecnym poziomie skutkowałoby znaczącym ograniczeniem skutków dla sektora finansów publicznych. Zgodnie ze wstępnymi szacunkami ZUS, w pierwszym roku reformy zmiany byłyby niemal neutralne dla finansów publicznych, prowadząc do systematycznego wzrostu deficytu FUS w kolejnych latach w porównaniu ze scenariuszem braku zmian w zakresie wieku emerytalnego. Skutek dla wyniku sektora w horyzoncie Programu byłby jednak w tym wariancie znacząco niższy niż w wariancie prezydenckim" - wyjaśniono.

MF obliczyło, że obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn kosztowałoby państwo w przyszłym roku 8,6 mld zł, w 2018 r. - 10,2 mld zł, a w 2019 r. - 11,9 mld zł.

Według resortu równoczesna realizacja planowanych zmian w zakresie wieku emerytalnego oraz kwoty wolnej od opodatkowania wiązałaby się z koniecznością istotnej zmiany priorytetów wydatkowych państwa lub podjęcia dodatkowych działań po stronie dochodowej.

Zmiany w podatku VAT

MF podało, że rząd w trakcie prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2017 podejmie ostateczną decyzję dotyczącą obniżenia stawek VAT.

"Kształtowanie się podatków pośrednich w roku 2017 wynika z efektu założonego w scenariuszu bazowym powrotu do niższych stawek VAT, którego skutek mitygowany jest efektem działań zwiększających ściągalność w obszarze podatków pośrednich" - napisał resort.

"Najważniejszym indykatorem bazy podatkowej VAT jest spożycie prywatne, odnośnie do którego prognozuje się w 2016 r. przyspieszenie tempa wzrostu, jednakże wzrost w ujęciu nominalnym pozostanie na nieco niższym poziomie od wzrostu nominalnego PKB w całym horyzoncie prognozy. W obszarze VAT zakłada się efekty związane z poprawą ściągalności podatku, co pozwoli w 2017 r. na utrzymanie się relacji VAT do PKB na stałym poziomie - pomimo obniżenia stawek podatku, a w kolejnych latach relacja ta powinna stopniowo rosnąć, o ok. 0,2-0,3 pkt. proc. PKB rocznie" - dodano.

Kilka tygodni temu o ewentualnych zmianach w podatku VAT wypowiadał się Henryk Kowalczyk. Jego zdaniem z decyzją na temat stawek VAT należy poczekać do jesieni.

Jeden podatek zamiast siedmiu. Koniec kwoty wolnej

Jeden podatek zamiast siedmiu. Koniec kwoty wolnej

Co by było, gdyby zamiast podatku dochodowego, składek do ZUS-u i do NFZ wynagrodzenia były obciążane jednolitą składką? Premier Szydło potwierdziła, że taki pomysł pojawił się przy okazji omawiania sposobów na zwiększenie kwoty wolnej od podatku. Gdyby rząd rzeczywiście zdecydował się na taką rewolucję podatkową, to ostatecznie kwoty wolnej w Polsce, by nie było.

(PAP)

map/ ana/

Źródło: PAP Biznes

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 7 ~abc

PIS zmienia się na drobne?
Ja nie chcę pieniędzy od państwa.
Ja chcę swoje pieniądze łącznie z tymi które mi ukradziono z OFE.

! Odpowiedz
2 1 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
1 8 ~66

skomplikować jeszcze bardziej to co i tak jest już szalenie skomplikowane.

! Odpowiedz
1 3 ~666

na co nam emerytury . Niech kaędemu kto skończy 60 lat będzie przyznana renta specjalna na poziomie 1/2 tej kwoty jaka posiada np. p. PAŁUBICKI , KRZYWONOS [ 3500 pln ] i tysiące innych elitarnych kolesiów.

! Odpowiedz
0 1 ~Bywalec

Wszędzie jest rzucone hasło "degresywna kwota", a nikt nie rozwija o co tak naprawdę chodzi. Rzucać słówka to se można...

! Odpowiedz
1 6 ~Yedi

Kolejna ekipa wygrała wybory dzięki obietnicom.W Polsce kto obieca więcej ten wygrywa.Wyborcy przy urnach kierują się nienawiścią, zazdrością ......... tylko nie rozsądkiem.Jakie mają być nasze emerytury skoro facetowi po dwóch latach składkowych się ją przyznaje, drugi 15 lat temu wrócił z zagranicy,nie pracował 1 godziny i też dostanie (znajomi z sali szpitalnej) Na tyn ma polegać zusowsko - krusowska solidarność wspierająca cwaniaków. Niech w końcu zapanuje w tym temacie Prawo i Sprawiedliwość.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 11 ~mjk

Akcyza na alkohol - żeby ludzie mniej pili
Akcyza na tytoń - żeby ludzi mniej palili
Akcyza na pracę (PIT) - żeby ludzie mniej pracowali

! Odpowiedz
5 13 ~pink

KLAMCZUCHY Z PIS-U

"To jest moja umowa z obywatelami, to są projekty ustaw,
które w ciągu pierwszych dni zrealizujemy. Tutaj jest ustawa dla
przedsiębiorców –15% CIT. Tutaj jest ustawa dająca 500 zł na każde
dziecko. Tutaj też jest ustawa: darmowe leki dla ludzi po 75 roku życia.
Mamy program Bilion na Rozwój. Mamy też zmiany podatku VAT-u.
Kwota wolna od podatku conajmniej 8 tys. Przewalutowanie kredytów
frankowych.To są gotowe projekty ustaw. Wystarczy przeprowadzić je
przez Sejm, przyjąć, wprowadzić w życie, i to jest możliwe.
Polacy zasługują na to. Z prezydentem, z rządem, wspólnie damy radę!
Ja tylko powiem, że zaraz na konferencji te projekty pokażę.
Słowa "nie da się", "nie można", "nie zrobimy tego" powinny
zniknąć z języka polskiej polityki. My mówimy: damy radę!
Prezydent pda w tvn24 18.10.2015 program 'kawa na ławę':

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 6 ~Obywatel

POCZYTAJCIE SOBIE OBYWATELE ZAMIM PÓJDZIECIE DO URN W NASTEPNYCH WYBORACH,JAK ZROBICI IM DOBRZE WYBIERAJĄC ICH DO RZĄDU.A ONI SPOŁECZEŃSTWO(wyborców)MAJĄ W GŁĘBOKIM POWAŻANIU.
Uposażenie poselskie i dieta parlamentarna

Podstawa prawna: ustawa z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (uposażenie – art. 25, dieta – art. 42)

Uposażenie zgodnie z ww. ustawą jest traktowane jako wynagrodzenie ze stosunku pracy.

Dieta parlamentarna to środki finansowe przysługujące posłowi na pokrycie kosztów związanych z wydatkami poniesionymi w związku z wykonywaniem mandatu na terenie kraju.

Częstotliwość wypłacania: raz na miesiąc.

Wysokość uposażenia poselskiego: odpowiada wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie rozporządzenia prezydenta przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat i wynosi obecnie 9892,30 zł brutto.

Dieta parlamentarna wynosi 25 proc. uposażenia. Obecnie jest to 2473,08 zł brutto. Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora dieta parlamentarna jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych w granicach określonych w przepisach dla diet otrzymywanych z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich. Obecnie zwolniona z PIT jest kwota 2.280,00 zł, a wynika to z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ograniczenia: uposażenie nie przysługuje posłom, którzy pozostając w stosunku pracy nie korzystają z urlopu bezpłatnego, posłom prowadzącym działalność gospodarczą samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami oraz posłom, którzy nie zawiesili prawa do emerytury lub renty (za wyjątkiem posłów, którzy pobierają emeryturę na podstawie:
- ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników i osiągnęli wiek emerytalny,

- ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin albo ustawy z dnia 15 października 2008 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin i ich emerytura stanowi 75 proc. podstawy jej wymiaru bez uwzględnienia podwyższenia z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą.

Uposażenie nie przysługuje posłom, którzy osiągają dochody z innej aktywności pozaparlamentarnej oprócz podlegającej prawu autorskiemu albo prawom pokrewnym.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 4 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne