MF ma wątpliwości wobec ulgi na gry kulturowe

Ministerstwo Finansów ma wątpliwości co do sensowności wprowadzenia ulgi na tzw. gry kulturowe, ale chce pracować dalej nad projektem ustawy - napisał resort w opinii do projektu.

(fot. Magdalena Murawska / Kancelaria Premiera)

Ministerstwo kultury skierowało w październiku do konsultacji projekt ustawy wprowadzający ulgę w CIT dla producentów gier kulturowych. Tego typu gry muszą wykorzystywać polski lub europejski dorobek kulturowy, posiadać kulturotwórczy lub innowacyjny charakter.

Konstrukcja ulgi zakłada możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania w podatku dochodowym CIT/PIT 100 proc. ustawowo określonych kosztów kwalifikowanych, co przełoży się na realną korzyść dla podatnika w wysokości 19 proc. kosztów kwalifikowanych.

"Z punktu widzenia wyboru instrumentu wsparcia wątpliwość budzi koncepcja zastosowania ulgi podatkowej skierowanej do bardzo wąskiego segmentu przedsiębiorców. Generalnie, instrumenty w formie ulg podatkowych – a te stanowione są na poziomie ustawy – powinny być przeznaczone dla szerokiego kręgu odbiorców. Każda nowa ulga oznacza bowiem nie tylko znaczne skomplikowanie ogólnie obowiązujących przepisów, które stają się przez to mniej czytelne dla niezainteresowanych nim odbiorców, ale także stanowi obciążenie dla aparatu skarbowego, który musi być przygotowany do obsługi związanych z daną ulgą zdarzeń" - napisał resort finansów.

"W omawianym przypadku miałyby one wymiar jednostkowy. Dlatego wybór zaproponowanego rozwiązania nasuwa pytanie o jego ekonomię oraz przewagi, jakie miałoby ono dawać w zestawieniu ze znacznie prostszą formą wsparcia bezpośredniego" - dodał MF.

MF pisze, że biorąc pod uwagę powyższe, zgłoszone uwagi do zmian zaproponowanych do ustaw o podatkach dochodowych nie należy traktować jako ich akceptację, ale wyłącznie jako punkt wyjścia do ewentualnych dalszych prac. (PAP Biznes)

map/ asa/

Źródło: PAP Biznes
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
3 5 aspargin

Zdjęcie przedstawia Pana Premiera Morawieckiego w swoim naturalnym środowisku, centralnie sterującego gospodarką przy użyciu manipulatora.

! Odpowiedz
0 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz

Do rozliczenia PIT 2018 zostało:

WCZYTAJ TWÓJ E-PIT

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

    Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.