REKLAMA

MF chce uprościć zasady monitorowania w systemie EMCS PL2

2019-10-21 11:36
publikacja
2019-10-21 11:36

Uproszczenie zasad monitorowania przemieszczania wyrobów akcyzowych w systemie EMCS PL2, a także przedłużenie możliwości wykorzystywania papierowych dokumentów dostaw w tym systemie - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o akcyzie i innych ustaw.

/ fot. Mateusz Szymański / Bankier.pl

Jak wynika z uzasadnienia do projektu opublikowanego na stronie Rządowego Centrum Legislacji, przewiduje on m.in. przedłużenie do 12 stycznia 2021 r. okresu, w którym możliwe będzie dokonywanie dostaw wyrobów akcyzowych objętych monitorowaniem w Systemie EMCS PL2, na podstawie papierowego dokumentu dostawy. "W przedłużonym okresie przejściowym przedsiębiorcy dostosują się do wprowadzonych zmian ustawowych i systemowych" - napisano w uzasadnieniu.

EMCS PL2 to Krajowy System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych (Excise Movement and Control System) - system informatyczny do obsługi przemieszczeń wyrobów akcyzowych realizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy zarówno krajowych jak i wewnątrzwspólnotowych a także przemieszczeń po imporcie oraz z przeznaczeniem na eksport. Obsługuje on również przemieszczenia na terytorium kraju wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy e-DD.

W uzasadnieniu wyjaśniono, że projekt zakłada uproszczenie zasad monitorowania dostaw wyrobów akcyzowych na podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2.

Poza tym monitorowaniem w systemie mają zostać objęte: dostawy zwolnione od akcyzy wyrobów węglowych do finalnych nabywców węglowych, które spełniają określone w projekcie warunki; przemieszczenia importowanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie z miejsca importu do podmiotu, który importował te wyroby; przemieszczenia eksportowanych i wyprowadzanych poza obszar celny UE przez krajowy urząd celno-skarbowy wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Poinformowano, że projekt reguluje zasady monitorowania z użyciem Systemu EMCS PL2 przemieszczania wyrobów energetycznych rurociągiem, na podstawie e-DD, na podobnych zasadach jakie obecnie przewidziane są w przypadku przemieszczania rurociągiem tych wyrobów na podstawie elektronicznego administracyjnego dokumentu (e-AD), z użyciem Systemu EMCS PL2.

Zmiany dotyczą też uproszczonych zasad dokonywania przeładunku wyrobów przemieszczanych na podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2.

Zgodnie z uzasadnieniem wprowadzona ma być centralna, elektroniczna rejestracja podmiotów w akcyzie, w tym uproszczona centralna rejestracja osób fizycznych oraz podmiotów zużywających wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. Wymieniono m.in. jednostki pożytku publicznego, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne wojska, Straży Granicznej, Policji.

Projekt zakłada też - jak wyjaśniono - "umożliwienie dokonania podziału przemieszczenia poza terytorium kraju wyrobów energetycznych przemieszczanych transportem kolejowym".

Przewidziano też zmiany w ustawie o opłacie skarbowej. "(...) mają głównie na celu zniesienie obowiązku uiszczania opłaty skarbowej przez podmioty, zobowiązane na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy o podatku akcyzowym do dokonania w formie elektronicznej zgłoszenia rejestracyjnego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych. Obowiązek ten obejmie nową kategorie podmiotów – osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Z uwagi na fakt rezygnacji z wydawania przez naczelników urzędów skarbowych poświadczeń przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego oraz prowadzenia rejestru w formie elektronicznej zrezygnowano z pobierania opłaty skarbowej" - czytamy.

Autor: Marcin Musiał

Źródło:PAP
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki