2,7600 zł
0,00% 0,0000 zł
MEX POLSKA SA (MEX)

Rejestracja zmian Statutu Spółki

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-07
Skrócona nazwa emitenta
MEX POLSKA S.A.
Temat
Rejestracja zmian Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 114.981,30 zł (słownie: sto czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden 30/100 złotych) w drodze emisji nie więcej niż 1.149.813 (słownie: jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zarejestrowano na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2019 r.

W związku z rejestracją powyższych zmian wysokość kapitału zakładowego Spółki oraz ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji nie uległy zmianie.

Jednocześnie Sąd zarejestrował na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2019 r. zmianę treści statutu Spółki poprzez dodanie §7a, w brzmieniu:

„§7a
1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 114.981,30 zł (słownie: sto czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden 30/100 złotych) i dzieli się na nie więcej niż 1.149.813 (słownie: jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2019 roku.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii F będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B.
4. Prawo do objęcia akcji serii F będzie mogło być wykonane nie później niż do dnia 17 czerwca 2029 roku.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-07 Paulina Walczak Wiceprezes Zarządu
2019-08-07 Piotr Mikołajczyk Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.