REKLAMA

MEX POLSKA S.A.: Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2023

2023-09-12 19:54
publikacja
2023-09-12 19:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zalacznik_nr_1_14_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-12
Skrócona nazwa emitenta
MEX POLSKA S.A.
Temat
Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2023
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 roku oraz w związku zakończeniem w dniu 12 września 2023 roku procesu agregacji i weryfikacji skonsolidowanych danych finansowych Grupy za pierwsze półrocze 2023 roku Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”) przewiduje, że skonsolidowane przychody netto będą na poziomie 44 597 tys. zł w porównaniu do 35 039 tys. zł za analogiczny okres poprzedniego roku (wzrost o 27%), skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej będzie na poziomie 2 425 tys. zł w porównaniu do 1 744 tys. zł za analogiczny okres poprzedniego roku (wzrost o 39%), natomiast skonsolidowany zysk netto Grupy będzie na poziomie 1 634 tys. zł w porównaniu do 650 tys. zł za pierwsze półrocze 2022 (wzrost o 151%).

Na skonsolidowane wyniki pierwszego półrocza 2022 roku pozytywny wpływ miało zdarzenie jednorazowe, a mianowicie rozwiązanie rezerwy na Program Motywacyjny dla Zarządu Grupy w kwocie 1 108 tys. zł. Gdyby zdarzenie to wyeliminować z wyników pierwszego półrocza 2022 roku, wówczas zysk na działalności operacyjnej wyniósłby 637 tys. zł, tym samym po półroczu 2023 r. wynik byłby wyższy o 1 789 tys. zł, tj. o 281%. W wyniku tego samego zdarzenia w pierwszym półroczu 2022 Grupa zanotowałaby stratę netto na poziomie (-) 458 tys. zł, tym samym szacowany zysk netto w pierwszym półroczu 2023 r. byłby wyższy o 2 092 tys. zł.

Tabela w załączniku przedstawia podsumowanie opisanych analiz (w tys. zł).

Emitent zastrzega, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy jest przedmiotem badania przez biegłego rewidenta, co powoduje, że prezentowane wielkości mają charakter szacunków i mogą ulec zmianie.

Precyzyjne i szczegółowe dane finansowe za pierwsze półrocze 2023 rok wraz opisem zostaną zaprezentowane w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za pierwsze 6 miesięcy 2023 roku zamieszczonym w raporcie okresowym, który Emitent opublikuje w dniu 28 września 2023 roku.

Załączniki
Plik Opis
załącznik nr 1 14_2023.pdfzałącznik nr 1 14_2023.pdf Załącznik nr 1 do raportu bieżącgo nr 14/2023

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-12 Andrzej Domżał Wiceprezes Zarządu
2023-09-12 Dariusz Kowalik Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki