REKLAMA
TYLKO U NAS

METAVERSUM: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza

2022-06-10 19:01
publikacja
2022-06-10 19:01
Zarząd Metaversum S.A. z siedzibą W Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 08.06.2022 roku otrzymał żądanie akcjonariusza, reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Emitenta, złożone na podstawie art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych, dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na dzień 30.06.2022 roku, punktu przewidującego podjęcie następującej uchwały:11/ Powzięcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały nr 2 z dnia 4 marca 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W związku z powyższym, Zarząd uzupełnia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje (1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (2) projekty uchwał oraz (3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki
20220610_190100_0000141532_0000142948.pdf
20220610_190100_0000141532_0000142949.pdf
20220610_190100_0000141532_0000142950.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki