REKLAMA
WEBINAR

METAVERSUM: Wpis zmiany statutu Emitenta do rejestru przedsiębiorców

2022-12-21 16:11
publikacja
2022-12-21 16:11
Zarząd Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym odebrał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydziału Gospodarczego KRS o wpisie z dniem 20.12.2022 roku zmiany statutu Emitenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 07.12.2022 roku, w związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 550.000,00 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), dokonano następujących zmian w statucie Spółki:

dodano § 10b:

„Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 grudnia 2022 roku, o kwotę nie wyższą niż 550.000,00 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji akcji na okaziciela serii I, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem prawa poboru.”

Tekst jednolity statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki
20221221_161154_0000144466_0000146604.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Ranking najtańszych kont firmowych

Ranking najtańszych kont firmowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki