REKLAMA

MERLINGRP: Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych (niezdematerializowanych)

2020-11-16 18:22
publikacja
2020-11-16 18:22
Zarząd spółki Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie nr 134, 02-305 Warszawa, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000403289, NIP: 1070013712, kapitał zakładowy: 7.031.443,40 zł, wpłacony w całości (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) wzywa akcjonariuszy i posiadaczy warrantów subskrypcyjnych do złożenia w Spółce dokumentów (odcinków zbiorowych) akcji i warrantów subskrypcyjnych (niezdematerializowanych) w celu realizacji obowiązku ich dematerializacji. Dokumenty akcji i warrantów subskrypcyjnych należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 10.00 do 16.00 w siedzibie Spółki znajdującej się w Warszawie, Aleje Jerozolimskie nr 134, 02-305 Warszawa.

Złożenie dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych odbędzie się za pisemnym potwierdzeniem złożenia tych dokumentów w Spółce wydanym akcjonariuszowi bądź posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych.

Spółka udostępni również informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://merlingroup.pl/relacje-inwestorskie/

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Niniejsze wezwanie jest trzecim, spośród pięciu wymaganych ww. przepisami.

Podstawa prawna:
art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) w zw. z § 4 ust. 2 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki