REKLAMA

MERLINGRP: Rejestracja przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Emitenta

2021-01-13 18:30
publikacja
2021-01-13 18:30
Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 11 stycznia 2021 r. wpisu zmian Statutu Emitenta związanych z podjętymi w dniu 8 grudnia 2020 roku uchwałami nr 3-5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, o których treści Emitent informował w drodze raportu EBI nr 39/2020, opublikowanym w dniu 9 grudnia 2020 r.

W związku z powyższym doszło do rejestracji następujących zmian w Statucie:
1) zmienione jednostki redakcyjne Statutu: §8 ust.2-7, §21 ust.1, §29 ust.3, §31 ust.2, §31 ust.3;
2) usunięte jednostki redakcyjne Statutu.: §24 ust.2, §27 ust.5, §30 ust.3.

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu wykaz zmian Statutu, objętych wpisem, o którym mowa wyżej oraz tekst jednolity Statutu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20210113_183000_0000131254_0000126890.pdf
20210113_183000_0000131254_0000126891.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Darmowy program do rozliczania PIT 2020

Darmowy program do rozliczania PIT 2020

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki