REKLAMA

MERLINGRP: Otrzymanie odpisu pozwu w sprawie zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia Emitenta podjętych w dniu 17 czerwca 2020 r.

2020-11-24 15:54
publikacja
2020-11-24 15:54
Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego 21/2020, opublikowanego w dniu 4 sierpnia 2020 r. informuje o otrzymaniu w dniu 24 listopada 2020 r. odpisu pozwu z dnia 17 lipca 2020 r. (dalej: „Pozew”) wniesionego przeciwko Spółce przez akcjonariusza mniejszościowego posiadającego 1000 akcji Emitenta, tj. Bluebird Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Powód”).

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że Pozew obejmuje następujące żądania:
1) na podstawie przepisu art. 189 k.p.c. ustalenie nieistnienia, a w przypadku nieuwzględnienia tego żądania, na podstawie przepisu art. 425 §1 k.s.h. stwierdzenie nieważności, a w przypadku nieuwzględnienia tego żądania, na podstawie przepisu art. 422 §1 k.s.h. uchylenie uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta podjętej w dniu 17 czerwca 2020 r.;
2)na podstawie przepisu art. 425 §1 k.s.h. stwierdzenie nieważności uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 17 czerwca 2020 roku;
3)na podstawie przepisu art. 425 §1 k.s.h. stwierdzenie nieważności, a w przypadku nieuwzględnienia tego żądania, na podstawie przepisu art. 422 §1 k.s.h. uchylenie uchwały numer 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 17 czerwca 2020 roku.

Nadto Powód wniósł o zawieszenie postępowania wywołanego Pozwem do czasu prawomocnego zakończenia postępowania toczącego się przed Sądem Okręgowym w Warszawie, o którym Emitent informował m. in. raportami EBI nr 20/2020 i 27/2020.

Jednocześnie Emitent w terminie wskazanym przez sąd złoży stosowną odpowiedź na Pozew.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki