0,79 zł
0,00% 0,00 zł
Merlin Group SA (MRG)

Zmiana stanu posiadania

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2018
Data sporządzenia: 2018-04-17
Skrócona nazwa emitenta
MERLIN GROUP S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Merlin Group S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 17 kwietnia 2018 roku Emitent powziął informację od Łukasza Szczepańskiego („Akcjonariusz”), który na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa o ofercie”), która zawiadomił o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta,


1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

W dniu 13 kwietnia 2018 roku doszło do nabycia poza rynkiem NewConnect 813.450 akcji imiennych serii A oraz 19.269.024 akcji imiennych serii D.

2) Liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

Przed zaistnieniem wskazanego w pkt. 1. Akcjonariusz nie posiadał bezpośrednio akcji Emitenta.

3) Liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

Po zaistnieniu zdarzenia wskazanego w pkt. 1 Akcjonariusz posiadał bezpośrednio 20.082.474 akcji Emitenta reprezentujących 22,37 proc. udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 20.895.924 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 23,04 proc. udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.4) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Następnie w tym samym dniu 13 kwietnia 2018 roku po zaistnieniu zdarzenia wskazanego w pkt. 1 powyżej, doszło do zbycia poza rynkiem NewConnect 13.000.000 akcji imiennych serii D.

5) Liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

Przed zaistnieniem wskazanego w pkt. 4. Akcjonariusz posiadał bezpośrednio 20.082.474 akcji Emitenta reprezentujących 22,37 proc. udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 20.895.924 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 23,04 proc. udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

6) Liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

Po zaistnieniu zdarzenia wskazanego w pkt. 4 Akcjonariusz posiadał bezpośrednio 7.082.474 akcji Emitenta reprezentujących 7,89 proc. udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 7.895.924 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 8,71 proc. udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

7) Podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje Spółki:

Informuję, iż na dzień sporządzenia zawiadomienia nie istnieją żadne inne podmioty zależne od Akcjonariusza, posiadające akcje Spółki.

8) Osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c:

Informuje, iż nie istnieją podmioty o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) Ustawy o ofercie.

9) Liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Informuję, iż Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 1 oraz art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie.

10) Liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Brak takich głosów.

11) Łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

Brak takich głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-04-17 Łukasz Szczepański Prezes Zarządu Łukasz Szczepański
2018-04-17 Jacek Jabłczyński Członek Zarządu Jacek Jabłczyński
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl