REKLAMA

MERLIN GROUP S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

2020-10-06 20:43
publikacja
2020-10-06 20:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ESPI_22_2020_Zalacznik_Zawiadomienie_ATP.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-06
Skrócona nazwa emitenta
MERLIN GROUP S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: "Ustawa"), Zarząd Merlin Group S.A. (dalej jako: "Spółka" lub "Emitent") informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia sporządzonego w dniu 6 października 2020 roku na podstawie art. 69 Ustawy od ATP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji zarządzanego przez BDM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Akcjonariusz").

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 Ustawy, Akcjonariusz poinformował, iż w związku z dokonaniem w dniach od 21 września do 5 października 2020 r. 9 transakcji zbycia łącznie 2.768.494 akcji Spółki doszło do zmiany stanu posiadania akcji Emitenta przez Akcjonariusza.

Treść zawiadomienia akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
ESPI 22_2020_Załącznik_Zawiadomienie_ATP.pdfESPI 22_2020_Załącznik_Zawiadomienie_ATP.pdf Zawiadomienie ATP

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-06 Anna Prymakowska Prezes Zarząd Anna Prymakowska
2020-10-06 Agnieszka Wójcik Członek Zarządu Agnieszka Wójcik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki