REKLAMA

MERLIN GROUP S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

2020-09-21 23:20
publikacja
2020-09-21 23:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ESPI_20_2020_Zalacznik_ZawiadomienieATP.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-21
Skrócona nazwa emitenta
MERLIN GROUP S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: "Ustawa"), Zarząd Merlin Group S.A. (dalej jako: "Spółka" lub "Emitent") informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia sporządzonego w dniu 21 września 2020 roku na podstawie art. 69 Ustawy od ATP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji zarządzany przed BDM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A. ("Akcjonariusz").

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 Ustawy, Akcjonariusz poinformował, iż w związku z dokonaniem w dniach od 10 lipca do 18 września 2020 r. 35 transakcji zbycia łącznie 2.640.024 akcji Spółki doszło do zmiany stanu posiadania akcji Emitenta przez Akcjonariusza.
Treść zawiadomienia akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
ESPI 20_2020_Załącznik_ZawiadomienieATP.pdfESPI 20_2020_Załącznik_ZawiadomienieATP.pdf Zawiadomienie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-21 Anna Prymakowska Prezes Zarządu Anna Prymakowska
2020-09-21 Agnieszka Wójcik Członek Zarządu Agnieszka Wójcik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki