MERLIN GROUP S.A.: Zawarcie porozumienia w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii F8

2019-11-21 17:33
publikacja
2019-11-21 17:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-21
Skrócona nazwa emitenta
MERLIN GROUP S.A.
Temat
Zawarcie porozumienia w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii F8
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 40/2017 r., niniejszym informuje, iż w dniu 21 listopada 2019 roku Spółka zawarła z jednym obligatariuszem ATP Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych porozumieniem w sprawie zmiany warunków emisji (WEO) w następującym zakresie:

• zmiany § 13 WEO w zakresie złożenia przez Emitenta oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. (ustanowieniu tytułu egzekucyjnego), sporządzonego w formie aktu notarialnego na rzecz Obligatariusza do kwoty stanowiącej równowartość 130 % (sto trzydzieści procent) łącznej wartości nominalnej wyemitowanych Obligacji oraz
• zmiany dnia wykupu tj. z dnia 21 listopada 2019 roku na dzień 21 marca 2020 roku lub dowolny inny dzień wynikający z oświadczenia Emitent o wcześniejszym wykupie Obligacji.

Jednocześnie w związku z przedłużeniem terminu wykupu obligacji serii F8 doszło również do zmiany tabeli odsetkowej poprzez uwzględnienie kolejnych okresów odsetkowych do dnia wykupu obligacji serii F8.

W związku z zawartym porozumieniem, Zarząd Emitenta podejmie niezwłoczne czynności w sprawie przyjęcia ustalonych z obligatariuszem zmian do WEO.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-21 Anna Prymakowska Prezes Zarządu Anna Prymakowska
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki