MERLIN GROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 17 października 2019 roku

2019-10-17 21:50
publikacja
2019-10-17 21:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-17
Skrócona nazwa emitenta
MERLIN GROUP S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 17 października 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powy¿ej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 17 października 2019 roku.

1. FIRMA HANDLOWO - KONSULTINGOWA Wipol sp. z o. o.:
liczba głosów przysługujących na NWZ – 18.625.000,
udział w głosach na NWZ – 55,70 proc.,
udział w ogólnej liczbie głosów –10,60 proc.

2. Marcin Fryda
liczba głosów przysługujących na NWZ – 14.810.305
udział w głosach na NWZ – 44,30 proc.,
udział w ogólnej liczbie głosów –8,43 proc.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-17 Anna Prymakowska Prezes Zarządu Anna Prymakowska
2019-10-17 Kamila Barabasz Członek Zarzadu Kamila Barabasz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki