REKLAMA
ZAGŁOSUJ

MERLIN GROUP S.A.: Wydanie zakazu zapłaty przeciwko spółce zależnej

2021-11-25 16:30
publikacja
2021-11-25 16:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 21
Data sporządzenia: 2021-11-25
Skrócona nazwa emitenta
MERLIN GROUP S.A.
Temat
Wydanie zakazu zapłaty przeciwko spółce zależnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie /dalej: "Spółka" lub "Emitent"/ uzyskał informację o wydaniu w dniu 10 listopada 2021 r. przez Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny nakazu zapłaty zobowiązującego pozwaną spółkę PROFIT M sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będącą spółką zależną od Emitenta, zapłatę powodowi spółce InPost sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie kwoty 148.503,12 zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy pięćset trzy złote dwanaście groszy) wraz z odsetkami oraz kosztami procesu. Spółce zależnej przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Jednocześnie Spółka PROFIT M sp. z o.o. podjęła działania w celu polubownego rozwiązania kwestii spornej wierzytelności poprzez zawarcie porozumienia co do ustalenia i spłaty wskazanego zadłużenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-25 Przemysław Żbikowski Prezes Zarządu
2021-11-25 Marek Belniak Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki