REKLAMA

MERLIN GROUP S.A.: Uzgodnienie planu połączenia spółek zależnych od Emitenta

2020-09-01 22:35
publikacja
2020-09-01 22:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PLAN_POLACZENIA_MG_PROFITM_MBS_i_MP.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ZALACZNIK_NR_1/static/att/emitent/2020-09/PLAN_POLACZENIA_MG_PROFITM_MBS_i_MP_202009011846320443.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ZALACZNIK_NR_2/static/att/emitent/2020-09/PLAN_POLACZENIA_MG_PROFITM_MBS_i_MP_202009011846320443.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ZALACZNIK_NR_3/static/att/emitent/2020-09/PLAN_POLACZENIA_MG_PROFITM_MBS_i_MP_202009011846320443.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ZALACZNIK_NR_4/static/att/emitent/2020-09/PLAN_POLACZENIA_MG_PROFITM_MBS_i_MP_202009011846320443.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ZAlACZNIK_NR_5/static/att/emitent/2020-09/PLAN_POLACZENIA_MG_PROFITM_MBS_i_MP_202009011846320443.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ZALACZNIK_NR_6/static/att/emitent/2020-09/PLAN_POLACZENIA_MG_PROFITM_MBS_i_MP_202009011846320443.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ZALACZNIK_NR_7/static/att/emitent/2020-09/PLAN_POLACZENIA_MG_PROFITM_MBS_i_MP_202009011846320443.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ZALACZNIK_NR_8/static/att/emitent/2020-09/PLAN_POLACZENIA_MG_PROFITM_MBS_i_MP_202009011846320443.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ZALACZNIK_NR_9/static/att/emitent/2020-09/PLAN_POLACZENIA_MG_PROFITM_MBS_i_MP_202009011846320443.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-01
Skrócona nazwa emitenta
MERLIN GROUP S.A.
Temat
Uzgodnienie planu połączenia spółek zależnych od Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”), informuje, że w dniu 31 sierpnia 2020 r.. zarządy spółek zależnych Emitenta, w których Emitent posiada 100% udziałów, tj. spółki Profit M sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”), Merlin Business Services sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana 1”) oraz Merlin Publishing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana 2”), (łącznie: „Spółki Przejmowane”) uzgodniły plan połączenia („Plan Połączenia").

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 przez Spółkę Przejmującą (sukcesja uniwersalna) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmująca w zamian za ustanowione w tym celu nowe udziały, które Spółka Przejmująca wyda jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. Emitentowi („łączenie się przez przejęcie”).

Na skutek połączenia Emitentowi, w zamian za posiadane przez niego udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2, zostanie przyznanych 3.300 (słownie: trzy tysiące trzysta) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy („Udziały”).

Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia (podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej) do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten, zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h., wywołuje skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2. W wyniku połączenia, zgodnie z treścią art. 494 § 1 k.s.h. Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych. Stosownie do treści art. 494 § 4 k.s.h. z dniem połączenia Emitent obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

Przeprowadzenie połączenia, o którym mowa wyżej, wpłynie na optymalizację prowadzonej działalności gospodarczej Grupy kapitałowej Emitenta na rynku internetowym, poprzez wzmocnienie głównego profilu działalności Spółki Przejmującej, w wyniku czego stanie się ona podmiotem kumulującym kluczowe aktywa i funkcje związane z prowadzeniem działalności na rynku internetowym oraz zarządzającym procesami biznesowymi skierowanymi na rozwój sprzedaży internetowej. Połączenie wpłynie w sposób pozytywny na uproszczenie procesów oraz usprawni prowadzenie działalności gospodarczej Grupy kapitałowej Emitenta. Konsolidacja Spółek Przejmowanych pozwoli również na zwiększenie przejrzystości struktury Grupy kapitałowej Merlin Group.

Treść Planu Połączenia wraz z załącznikami stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Plan Połączenia wraz ze wszystkimi załącznikami został również udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej https://merlingroup.pl/dokumenty-korporacyjne/
Załączniki
Plik Opis
PLAN POŁACZENIA MG PROFITM MBS i MP.pdfPLAN POŁACZENIA MG PROFITM MBS i MP.pdf Plan połączenia
ZAŁACZNIK NR 1 PLAN POŁACZENIA MG PROFITM MBS i MP.pdfZAŁACZNIK NR 1 PLAN POŁACZENIA MG PROFITM MBS i MP.pdf Załącznik nr 1
ZAŁACZNIK NR 2 PLAN POŁACZENIA MG PROFITM MBS i MP.pdfZAŁACZNIK NR 2 PLAN POŁACZENIA MG PROFITM MBS i MP.pdf Załącznik nr 2
ZAŁACZNIK NR 3 PLAN POŁACZENIA MG PROFITM MBS I MP.pdfZAŁACZNIK NR 3 PLAN POŁACZENIA MG PROFITM MBS I MP.pdf Załącznik nr 3
ZAŁACZNIK NR 4 PLAN POŁACZENIA MG PROFITM MBS I MP.pdfZAŁACZNIK NR 4 PLAN POŁACZENIA MG PROFITM MBS I MP.pdf Załącznik nr 4
ZAłACZNIK NR 5 PLAN POŁACZENIA MG PROFITM MBS I MP.pdfZAłACZNIK NR 5 PLAN POŁACZENIA MG PROFITM MBS I MP.pdf Załącznik nr 5
ZAŁACZNIK NR 6 PLAN POŁACZENIA MG PROFITM MBS I MP.pdfZAŁACZNIK NR 6 PLAN POŁACZENIA MG PROFITM MBS I MP.pdf Załącznik nr 6
ZAŁACZNIK NR 7 PLAN POŁACZENIA MG PROFITM MBS I MP.pdfZAŁACZNIK NR 7 PLAN POŁACZENIA MG PROFITM MBS I MP.pdf Załącznik nr 7
ZAŁACZNIK NR 8 PLAN POŁACZENIA MG PROFITM MBS I MP.pdfZAŁACZNIK NR 8 PLAN POŁACZENIA MG PROFITM MBS I MP.pdf Załącznik nr 8
ZAŁACZNIK NR 9 PLAN POŁACZENIA MG PROFITM MBS I MP.pdfZAŁACZNIK NR 9 PLAN POŁACZENIA MG PROFITM MBS I MP.pdf Załącznik nr 9

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-01 Anna Prymakowska Prrezes Zarządu Anna Prymakowska
2020-09-01 Agnieszka Wójcik Członek Zarządu Agnieszka Wójcik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki