REKLAMA

MERLIN GROUP S.A.: Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych (niezdematerializowanych)

2020-11-16 18:27
publikacja
2020-11-16 18:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-16
Skrócona nazwa emitenta
MERLIN GROUP S.A.
Temat
Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych (niezdematerializowanych)
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie nr 134, 02-305 Warszawa, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000403289, NIP: 1070013712, kapitał zakładowy: 7.031.443,40 zł, wpłacony w całości (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) wzywa akcjonariuszy i posiadaczy warrantów subskrypcyjnych do złożenia w Spółce dokumentów (odcinków zbiorowych) akcji i warrantów subskrypcyjnych (niezdematerializowanych) w celu realizacji obowiązku ich dematerializacji. Dokumenty akcji i warrantów subskrypcyjnych należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 10.00 do 16.00 w siedzibie Spółki znajdującej się w Warszawie, Aleje Jerozolimskie nr 134, 02-305 Warszawa.

Złożenie dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych odbędzie się za pisemnym potwierdzeniem złożenia tych dokumentów w Spółce wydanym akcjonariuszowi bądź posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych.

Spółka udostępni również informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://merlingroup.pl/relacje-inwestorskie/

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Niniejsze wezwanie jest trzecim, spośród pięciu wymaganych ww. przepisami.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-16 Przemysław Żbikowski Prezes Zarządu Przemysław Żbikowski
2020-11-16 Agnieszka Wójcik Członek Zarządu Agnieszka Wójcik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki