REKLAMA

MERLIN GROUP S.A.: Przyjęcie oferty złożonej przez Merlin Commerce sp. z o. o. nabycia m. in. znaku towarowego i domeny „merlin.pl”

2020-10-20 12:19
publikacja
2020-10-20 12:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-20
Skrócona nazwa emitenta
MERLIN GROUP S.A.
Temat
Przyjęcie oferty złożonej przez Merlin Commerce sp. z o. o. nabycia m. in. znaku towarowego i domeny „merlin.pl”
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” „Emitent”), w nawiązaniu do przekazywanych przez Emitenta informacji o stanie postępowania upadłościowego spółki zależnej Magus S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Magus S.A.”), a także informacji o dążeniu Emitenta do zabezpieczenia praw do znaku towarowego oraz domeny internetowej „merlin.pl”, informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o przyjęciu przez syndyka masy upadłości Magus S.A. oferty nabycia składnika masy upadłości w postaci wartości niematerialnych i prawnych (domeny, znaki towarowe), opisanych przez rzeczoznawcę majątkowego w raporcie z wyceny majątku Magus S.A. z dnia 16 września 2019 r.

Oferta została złożona przez spółkę zależną od Emitenta tj. Merlin Commerce sp. z o. o. (dzierżyciela praw do znaku towarowego na podstawie umowy z dnia 27 listopada 2015 roku) na łączną kwotę 1.616.200,00 zł (słownie: jeden milion sześćset szesnaście tysięcy dwieście złotych i 00/100) netto. Emitent wskazuje, że Zarząd Merlin Commerce sp. z o. o. podejmie odpowiednie kroki mające na celu jak najszybsze zawarcie stosownej umowy nabycia praw do powyższego składnika masy upadłości, o zawarciu której Emitent poinformuje w drodze osobnego raportu ESPI.

Nabycie praw do znaku towarowego „merlin.pl” ma na celu zabezpieczenie interesów grupy kapitałowej Merlin Group m. in. przez zachowanie prawa do korzystania ze znaku towarowego oraz domeny internetowej „merlin.pl”, dzierżawionych przez Merlin Commerce sp. z o. o.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-20 Anna Prymakowska Prezes Zarządu Anna Prymakowska
2020-10-20 Agnieszka Wójcik Członek Zarządu Agnieszka Wójcik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa nr 1 w Polsce wg plebiscytu Złoty Bankier 2021! RRSO: 7,44%

Karta kredytowa nr 1 w Polsce wg plebiscytu Złoty Bankier 2021! RRSO: 7,44%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki