REKLAMA

MERLIN GROUP S.A.: Kolejna aktualizacja informacji o stanie negocjacji z potencjalnym inwestorem strategicznym

2020-09-17 17:37
publikacja
2020-09-17 17:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-17
Skrócona nazwa emitenta
MERLIN GROUP S.A.
Temat
Kolejna aktualizacja informacji o stanie negocjacji z potencjalnym inwestorem strategicznym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” „Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 3/2020 i 16/2020, przekazuje pozyskaną informację o aktualnym stanie negocjacji z potencjalnym inwestorem strategicznym (dalej: „Inwestor strategiczny”).

Zarząd Emitenta pozyskał informację od akcjonariuszy Spółki o zawarciu przez nich w dniu 17 września 2020 r. z Inwestorem strategicznym umów regulujących przyszłe zaangażowanie kapitałowe Inwestora strategicznego w strukturze akcjonariatu Emitenta. Pierwszy z akcjonariuszy („Akcjonariusz nr 1”) poinformował Emitenta o zawarciu z Inwestorem strategicznym: (1) porozumienia regulującego wzajemne warunki współpracy i realizacji transakcji pomiędzy nim a Inwestorem strategicznym oraz (2) warunkowej umowy sprzedaży na rzecz Inwestora strategicznego akcji Emitenta. Drugi z akcjonariuszy („Akcjonariusz nr 2”) poinformował Emitenta o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży akcji Emitenta na rzecz Inwestora strategicznego.

Zgodnie z informacjami pozyskanymi przez Zarząd Emitenta strony umów, o których mowa wyżej ustaliły, że dokonanie transakcji dotyczących akcji Emitenta jest uwarunkowane zaistnieniem określonych w tych umowach zdarzeń, m. in. dokonaniem rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w wyniku emisji akcji serii Ł, o zakończeniu której Emitent informował w drodze raportu EBI nr 19/2020.

Zarząd Emitenta wskazuje, że pozostała treść umów, o których mowa wyżej, jest objęta zastrzeżoną przez ich strony ścisłą poufnością.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że Inwestor strategiczny zadeklarował swoje wsparcie w zarządzanie Grupą Kapitałową Emitenta jeszcze przed dojściem do skutku transakcji, które mają zostać przeprowadzone na podstawie wyżej wskazanych umów.

Zarząd Emitenta uznał pozyskaną informację za istotną z uwagi na okoliczność, że w jego ocenie, pozyskanie nowego Inwestora strategicznego zapewni wsparcie dla dalszego rozwoju Emitenta, w tym zabezpieczenia praw do marki merlin.pl oraz osiągnięcie maksymalnych korzyści z przeprowadzonych przez Zarząd działań restrukturyzacyjnych oraz stabilizujących pozycję Merlin Group S.A. na rynku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-17 Anna Prymakowska Prezes Zarządu Anna Prmakowska
2020-09-17 Agnieszka Wójcik Członek Zarządu Agnieszka Wójcik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki