REKLAMA
BADANIE

MERIT INVESTMENTS ASI S.A.: Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie zaprzestania wykonywania działalności polegającej na zarządzaniu alternatywną spółką inwestycyjną

2022-12-31 09:44
publikacja
2022-12-31 09:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-31
Skrócona nazwa emitenta
MERIT INVESTMENTS ASI S.A.
Temat
Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie zaprzestania wykonywania działalności polegającej na zarządzaniu alternatywną spółką inwestycyjną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Merit Investments ASI S.A. z siedzibą w Łodzi [zwanej dalej Spółką] informuje, że w związku z podjęciem w dniu 29 grudnia 2022 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwał nr 4 w przedmiocie zmiany statutu Spółki oraz nr 5 w przedmiocie zmiany statutu Spółki, które skutkować będą istotną zmianą przedmiotu działalności Spółki i o których Spółka informowała raportem bieżącym EBI nr 26/2022, podjął w dniu 31 grudnia 2022 roku uchwałę, na mocy której z końcem dnia 31 grudnia 2022 roku Spółka zaprzestanie wykonywania działalności polegającej na zarządzaniu alternatywną spółką inwestycyjną, tj. działalności określonej w art. 70e ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Zarząd Spółki jednocześnie postanowił podjąć niezwłocznie czynności prawne i faktyczne zmierzające do wykreślenia Spółki z rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz do zarejestrowania zmian statutu Spółki objętych uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 grudnia 2022 roku.

Zarząd Spółki informuje, że zaprzestanie wykonywania dotychczasowej działalności polegającej na zarządzaniu alternatywną spółką inwestycyjną, wykreślenie Spółki z rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi oraz wpis zmian statutu Spółki do rejestru skutkować będą istotną zmianą przedmiotu działalności Spółki, bowiem Spółka nie będzie dłużej upoważniona do wykonywania dotychczasowej działalności, która to działalność wymaga wpisu do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi.

Uchwała Zarządu z dnia 31 grudnia 2022 roku w sprawie zaprzestania wykonywania działalności polegającej na zarządzaniu alternatywną spółką inwestycyjną została podjęta w związku z trwającym procesem przeglądu opcji strategicznych, o rozpoczęciu którego Spółka informowała raportem bieżących ESPI nr 8/2022, a także w związku z przystąpieniem przez Spółkę do prac nad przeprowadzeniem potencjalnej transakcji, której przedmiotem może być przejęcie kontroli nad Spółką przez nowych inwestorów, nabycie przez Spółkę istotnych aktywów, istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki oraz dokapitalizowanie Spółki, o czym Spółka informowała raportami bieżącymi ESPI nr 16/2022 oraz nr 18/2022.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-31 Marek Smogór Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki