6,7000 zł
-7,46% -0,5400 zł
Mercor SA (MCR)

Wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 kwietnia 2019 roku.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-01
Skrócona nazwa emitenta
MERCOR S.A.
Temat
Wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 kwietnia 2019 roku.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) – nawiązując do informacji zawartych w notach objaśniających dotyczących podatku dochodowego, ujętych w sprawozdaniach finansowych – jednostkowych Spółki i skonsolidowanych Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., objętych raportami okresowymi, opublikowanymi przez Spółkę, w okresie: od raportu okresowego sporządzonego na dzień 30 czerwca 2014 roku (data publikacji: 14 sierpnia 2014 roku) – do ostatnio opublikowanego raportu okresowego, obejmującego śródroczne sprawozdanie finansowe za III kwartał (zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku) roku obrotowego, trwającego od dnia 1 kwietnia 2018 roku do dnia 31 marca 2019 roku (data publikacji: 22 lutego 2019 roku), informuje, że:

1. po rozpoznaniu skargi kasacyjnej Spółki od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 28 grudnia 2016 roku, w sprawie ze skargi Spółki z dnia 30 czerwca 2016 roku, na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku – aktualnie: Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 14 września 2015 roku, w przedmiocie określenia Spółce zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy: od dnia 1 kwietnia 2012 roku do dnia 31 marca 2013 roku, w kwocie: 5 375 791,00 złotych (słownie: pięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych) – wyrokiem z dnia 1 kwietnia 2019 roku, Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok oraz zaskarżoną decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.
2. po rozpoznaniu skargi kasacyjnej Spółki od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 28 grudnia 2016 roku, w sprawie ze skargi Spółki z dnia 30 czerwca 2016 roku, na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku – aktualnie: Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 14 września 2015 roku, w przedmiocie określenia Spółce wysokości odsetek za zwłokę od niezapłaconych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), za wskazane miesiące roku podatkowego: od dnia 1 kwietnia 2012 roku do dnia 31 marca 2013 roku, w łącznej kwocie: 6 272,00 złote (słownie: sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote) – wyrokiem z dnia 1 kwietnia 2019 roku, Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok, co wynikało bezpośrednio z uchylenia wyroku w sprawie wymiarowej.

Spółka oczekuje na pisemne uzasadnienie wyroków.Podstawa prawna:
Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-01 Krzysztof Krempeć Prezes Zarządu
2019-04-01 Jakub Lipiński Pierwszy Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.