REKLAMA
PILNE

MERCOR S.A.: Uchwała o wypłacie dywidendy

2021-09-13 16:24
publikacja
2021-09-13 16:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-13
Skrócona nazwa emitenta
MERCOR S.A.
Temat
Uchwała o wypłacie dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd „MERCOR” S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 września 2021 roku podjęło Uchwałę o wypłacie dywidendy.
1) Na wypłatę dywidendy przeznaczono kwotę: 8.925.364,95 zł.
2) Wartość dywidendy przypadająca na 1 (jedną) akcję wynosi: 0,57 zł.
3) Liczba akcji: 15 658 535 – przy czym, dywidendą nie zostaną objęte akcje własne będące w posiadaniu Spółki na dzień dywidendy (skup akcji własnych).
4) Dzień dywidendy został ustalony na: 22 września 2021 roku.
5) Termin wypłaty dywidendy został ustalony na: 30 września 2021 roku.
Podstawa prawna:
§19 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-13 Krzysztof Krempeć Prezes Zarządu
2021-09-13 Tomasz Kamiński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki