REKLAMA

MERCOR S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2022

2022-01-13 15:22
publikacja
2022-01-13 15:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-13
Skrócona nazwa emitenta
MERCOR S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2022
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd „MERCOR” S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku, które przedstawiają się następująco:

Raporty kwartalne:
- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2021/2022 obejmujący okres 01.10.2021 do 31.12.2021: 28.02.2022.
- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2022/2023 obejmujący okres od 01.04.2022 do 30.06.2022: 22.08.2022.

Emitent oświadcza, że nie będzie przekazywał odrębnych raportów kwartalnych, a publikowane skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały informacje, do których odwołuje się § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 poz. 757)

Raport półroczny:
- skonsolidowany raport półroczny (wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym i raportem firmy audytorskiej) za I półrocze roku obrotowego 2022/2023 roku obejmujące okres od 01.04.2022 do 30.09.2022: 05.12.2022.

Raporty roczne:
- jednostkowy raport za rok obrotowy 2021/2022 rok obejmujący okres od 01.04.2021 do 31.03.2022: 04.07.2022.
- skonsolidowany raport za rok obrotowy 2021/2022 rok obejmujący okres od 01.04.2021 do 31.03.2022: 04.07.2022.

Zarząd „MERCOR” S.A. przypomina podaną wcześniej informację, że zgodnie z Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. z dnia 29 października 2009 roku, rok obrotowy Spółki trwa od 1 kwietnia do 31 marca.
Podstawa prawna:
§ 80 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwem niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-13 Krzysztof Krempeć Prezes Zarządu
2022-01-13 Jakub Lipiński Pierwszy Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki