MERCOR S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2019

2019-01-25 10:30
publikacja
2019-01-25 10:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2019
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
MERCOR S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2019
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd „MERCOR” S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku, które przedstawiają się następująco:

Raporty kwartalne:
- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2018/2019 obejmujący okres 01.10.2018 do 31.12.2018: 22.02.2019.
- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2019/2020 obejmujący okres od 01.04.2019 do 30.06.2019: 14.08.2019.

Emitent oświadcza, że nie będzie przekazywał odrębnych raportów kwartalnych, a publikowane skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały informacje, do których odwołuje się § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 poz. 757)

Raport półroczny:
- skonsolidowany raport półroczny (wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym i raportem firmy audytorskiej) za I półrocze roku obrotowego 2019/2020 roku obejmujące okres od 01.04.2019 do 30.09.2019: 29.11.2019.

Raporty roczne:
- jednostkowy raport za rok obrotowy 2018/2019 rok obejmujący okres od 01.04.2018 do 31.03.2019: 28.06.2019.
- skonsolidowany raport za rok obrotowy 2018/2019 rok obejmujący okres od 01.04.2018 do 31.03.2019: 28.06.2019.

Zarząd „MERCOR” S.A. przypomina podaną w terminie wcześniejszym informację, że zgodnie z Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. z dnia 29 października 2009 roku rok obrotowy Spółki trwa od 1 kwietnia do 31 marca.


Podstawa prawna:
§ 80 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwem niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-01-25 Krzysztof Krempeć Prezes Zarządu
2019-01-25 Jakub Lipiński Pierwszy Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki