REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

MERCOR S.A.: Nabycie akcji własnych

2022-05-02 12:28
publikacja
2022-05-02 12:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zestawienie_transakcji_25-29.04.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-02
Skrócona nazwa emitenta
MERCOR S.A.
Temat
Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent") niniejszym informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała”)
z dnia 30 czerwca 2020 r. (Raport Bieżący nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.), dom maklerski Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, działając na rachunek Emitenta:

- w dniu 25 kwietnia 2022 r. nabył 259 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 11,693 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 3 028,55 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00165% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
- w dniu 26 kwietnia 2022 r. nabył 265 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 11,60 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 3 074,00 złote. Nabyte akcje stanowią 0,00169% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
- w dniu 27 kwietnia 2022 r. nabył 298 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 11,40 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 3 397,20 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00190% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
- w dniu 28 kwietnia 2022 r. nabył 306 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 11,45 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 3 503,70 złote. Nabyte akcje stanowią 0,00195% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
- w dniu 29 kwietnia 2022 r. nabył 318 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 11,50 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 3 657,00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00203% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 81 125 akcji, które stanowią 0,51809 % kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w okresie od 25 do 29 kwietnia 2022 r.
Podstawa prawna:
art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Załączniki
Plik Opis
Zestawienie transakcji 25-29.04.2022.pdfZestawienie transakcji 25-29.04.2022.pdf Zestawienie transakcji za okres 25-29.04.2022

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-02 Krzysztof Krempeć Prezes Zarządu
2022-05-02 Jakub Lipiński Pierwszy Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki