REKLAMA
ZAGŁOSUJ

MERCOR S.A.: Nabycie 25% udziałów w Elmech-ASE sp. z o.o.

2021-12-07 16:50
publikacja
2021-12-07 16:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-07
Skrócona nazwa emitenta
MERCOR S.A.
Temat
Nabycie 25% udziałów w Elmech-ASE sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”), w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 23/2021 z dnia 19 lipca informuje, że w dniu 7 grudnia 2021 r. w wyniku zakończenia negocjacji ze spółką „Automatic Systems Engineering” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („Sprzedający”) oraz po przeprowadzeniu badania due diligence w Elmech - ASE Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim („Spółka”) podpisał umowę nabycia 757 (siedmiuset pięćdziesięciu siedmiu) udziałów w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 25% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 25% głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki.

Docelowo, w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Emitent będzie posiadał w Spółce łącznie 2.273 (dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy) udziały, stanowiące 50% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 50% głosów na zgromadzeniu wspólników tej Spółki.

Wartość transakcji nabycia oraz objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki wynosi 3,1 mln zł (słownie: trzy miliony sto tysięcy złotych). Dodatkowo, Emitent informuje, że udzieli Spółce pożyczki do kwoty 2,1 mln zł (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych). Spółka rozwija technologię inteligentnego zarządzania energią na bazie produkowanych magazynów energii.

Transakcja nabycia udziałów oraz objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki umożliwi rozwój Emitenta bazując na efektach synergii pomiędzy Emitentem i Spółką - wykorzystaniu wiedzy inżynierskiej, potencjału produkcyjnego jak i baz danych.

Podpisanie ww. umowy z „Automatic Systems Engineering” Sp. z o.o. nie kończy prowadzonego przez Emitenta przeglądu opcji strategicznych (Raport bieżący nr 18/2021 z dnia 31.05.2021.)
Podstawa prawna:
Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-07 Krzysztof Krempeć Prezes Zarządu
2021-12-07 Jakub Lipiński Pierwszy Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki