REKLAMA

MERCOR S.A.: Korekta Raportu bieżącego nr 28/2021 w sprawie uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „MERCOR” S.A. w dniu 13 września 2021 roku

2021-09-14 12:02
publikacja
2021-09-14 12:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ZWZ_20210913_podjete_uchwaly_korekta.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-14
Skrócona nazwa emitenta
MERCOR S.A.
Temat
Korekta Raportu bieżącego nr 28/2021 w sprawie uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „MERCOR” S.A. w dniu 13 września 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd „MERCOR” S.A. przekazuje do publicznej wiadomości korektę Raportu bieżącego nr 28/2021 z dnia 13 września 2021 w zakresie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwałach nr 20, 22 i 24. W Uchwale nr 20 jako datę podjęcia omyłkowo wskazano dzień 28 września 2020 roku, zamiast 13 września 2021 roku. W treści Uchwały Nr 22 nie wskazano Uchwały Nr 21, natomiast w treści Uchwały Nr 24 nie wskazano Uchwały Nr 23.

W załączeniu treści wszystkich Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MERCOR” S.A. w dniu 13 września 2021 roku.Podstawa prawna:
§19 ust.1 pkt 6 - 9 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
ZWZ_20210913_podjęte uchwały_korekta.pdfZWZ_20210913_podjęte uchwały_korekta.pdf Uchwały podjęte przez ZWZA "Mercor" S.A. w dniu 13 września 2021 roku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-14 Krzysztof Krempeć Prezes Zarządu
2021-09-14 Tomasz Kamiński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki