REKLAMA

MERCATOR MEDICAL S.A.: Zmiana postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 9 czerwca 2022 r.

2022-11-18 16:46
publikacja
2022-11-18 16:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-18
Skrócona nazwa emitenta
MERCATOR MEDICAL S.A.
Temat
Zmiana postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 9 czerwca 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka") informuje, że w dniu 17 listopada 2022 r. do pełnomocnika Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie („Sąd”) z dnia 27 października 2022 r. („Postanowienie”) uwzgledniające zażalenie Spółki na postanowienie Sądu z dnia 29 lipca 2022 r. o udzieleniu Panu Cezaremu Waczków („Wnioskodawca”) zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę lub spółkę zależną pożyczek członkowi Zarządu lub podmiotowi powiązanemu z członkiem Zarządu („Uchwała”). Sąd zmienił postanowienie z dnia 29 lipca 2022 r., o którym Spółka informowała w dniu 9 sierpnia 2022 r. raportem bieżącym nr 31/2022, i oddalił wniosek Wnioskodawcy o udzielenie zabezpieczenia.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w mocy pozostaje zabezpieczenie roszczenia spółki Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi o stwierdzenie nieważności Uchwały, o którym Spółka informowała w dniu 1 sierpnia 2022 r. raportem bieżącym nr 30/2022, bowiem zażalenie Spółki w tej sprawie nie odniosło skutku.

Spółka informuje również, iż do dnia dzisiejszego nie doręczono Spółce odpisu postanowienia z dnia 10 sierpnia 2022 r. o udzieleniu spółce Glad Energia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie Uchwały. O postanowieniu wskazanym powyżej Spółka informowała w dniu 10 października 2022 r. raportem bieżącym nr 38/2022.

Oddalenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia na rzecz Wnioskodawcy nie wpływa zatem na możliwość dalszej realizacji Uchwały. Mając to na uwadze, organy Spółki i spółek zależnych od Spółki w dalszym ciągu
powstrzymują się od podejmowania działań mających na celu wykonanie Uchwały.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-18 Monika Żyznowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
iKonto Biznes w Alior Banku to do 1500 zł premii i 10% zwrotu za paliwo. Sprawdź

iKonto Biznes w Alior Banku to do 1500 zł premii i 10% zwrotu za paliwo. Sprawdź

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki