REKLAMA

MERCATOR MEDICAL S.A.: Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2022-07-01 19:02
publikacja
2022-07-01 19:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
anabaza_-_mercator_EGM.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-01
Skrócona nazwa emitenta
MERCATOR MEDICAL S.A.
Temat
Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Mercator Medical S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 1 lipca 2022 r. otrzymał od spółki ANABAZA RAIF V.C.I.C Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze, będącej akcjonariuszem Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wniosek złożony na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia w porządku obrad tego Zgromadzenia następujących spraw:
1) otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego;
2) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3) zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
4) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych oraz uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia;
5) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Mercator Medical S.A.;
6) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Mercator Medical S.A.;
7) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki Mercator Medical S.A.;
8) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia Walnego Zgromadzenia;
9) zamknięcie obrad.

Wniosek akcjonariusza zawiera również projekty uchwał w sprawach objętych proponowanym porządkiem obrad. Treść wniosku akcjonariusza Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
anabaza - mercator EGM.pdfanabaza - mercator EGM.pdf Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-01 Monika Żyznowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki