REKLAMA

MERCATOR MEDICAL S.A.: Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności względnie uchylenie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 lipca 2022 r.

2022-09-28 20:25
publikacja
2022-09-28 20:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-28
Skrócona nazwa emitenta
MERCATOR MEDICAL S.A.
Temat
Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności względnie uchylenie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 lipca 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2022 z dnia 16 września 2022 r. w przedmiocie informacji o postanowieniu Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 6 września 2022 r. o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia spółki Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 lipca 2022 r. („Postanowienie”), Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka") informuje, że w dniu 27 września 2022 r. doręczono Spółce odpis Postanowienia wraz z odpisem pozwu wniesionego przez Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi o stwierdzenie nieważności względnie o uchylenie następujących uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 27 lipca 2022 r.:
1) nr 4 w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych oraz uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia,
2) nr 5 w sprawie uchylenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Mercator Medical S.A.,
3) nr 6 w sprawie uchylenia uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Mercator Medical S.A. oraz
4) nr 7 w sprawie uchylenia uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki Mercator Medical S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-28 Monika Żyznowska Wiceprezes Zarządu
Tematy
Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki