REKLAMA

MERCATOR MEDICAL S.A.: Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 9 czerwca 2022 r.

2022-11-28 20:04
publikacja
2022-11-28 20:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-28
Skrócona nazwa emitenta
MERCATOR MEDICAL S.A.
Temat
Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwały Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 9 czerwca 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka") informuje, że w dniu 28 listopada 2022 r. do Spółki wpłynął odpis pozwu, wniesionego w dniu 12 lipca 2022 r. wspólnie przez pana Cezarego Waczków oraz spółkę Glad Energia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o stwierdzenie nieważności uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę lub spółkę zależną pożyczek członkowi Zarządu lub podmiotowi powiązanemu z członkiem Zarządu, lub ewentualnie o uchylenie tej uchwały.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-28 Monika Żyznowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki