REKLAMA
RPP

MERCATOR MEDICAL S.A.: Szacunkowe wyniki trzeciego kwartału 2022 r.

2022-10-25 21:44
publikacja
2022-10-25 21:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2022
Data sporządzenia: 2022-10-25
Skrócona nazwa emitenta
MERCATOR MEDICAL S.A.
Temat
Szacunkowe wyniki trzeciego kwartału 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent"), w oparciu o wstępną analizę dostępnych wyników finansowych Emitenta i poszczególnych jednostek Grupy Emitenta, szacuje, że w trzecim kwartale 2022 roku Grupa Emitenta uzyskała następujące wyniki finansowe:
1) skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 138,2 mln zł, wobec 361,7 mln zł w III kw. 2021 r. oraz 149,2 mln zł w II kw. 2022 r.;
2) skonsolidowany wynik EBITDA: ok. 8,5 mln zł, wobec 58,0 mln zł w III kw. 2021 r. oraz -14,3 mln zł (wartość ujemna) w II kw. 2022 r.;
3) skonsolidowany zysk netto: 18,4 mln zł, wobec 39,5 mln zł zysku netto w III kw. 2021 r. oraz 9,8 mln zł straty netto w II kw. 2022 r.
Szacunkowa wstępna wartość EBITDA uwzględnia rozliczenie zaliczki od kontrahenta, które zostanie zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym w pozycji „Pozostałe przychody operacyjne” w kwocie ok. 21,3 mln zł.
Na dzień 30 września 2022 r. Grupa Emitenta dysponowała ok. 437,5 mln zł gotówki netto oraz innych aktywów finansowych.
Prezentowane wielkości mają charakter wstępny i szacunkowy. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Emitenta za trzeci kwartał 2022 r. jest w trakcie przygotowywania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-25 Monika Żyznowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki