REKLAMA
CHCESZ ZACZĄĆ INWESTOWAĆ?

MERCATOR MEDICAL S.A.: Powzięcie informacji o zabezpieczeniu roszczenia o stwierdzenie nieważności uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 9 czerwca 2022 r.

2022-08-01 18:00
publikacja
2022-08-01 18:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-01
Skrócona nazwa emitenta
MERCATOR MEDICAL S.A.
Temat
Powzięcie informacji o zabezpieczeniu roszczenia o stwierdzenie nieważności uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 9 czerwca 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do informacji przekazanej raportem bieżącym nr 27/2022 z 20 lipca 2022 r. o wniesieniu przez spółkę Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi („Powód”) powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z 9 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę lub spółkę zależną pożyczek członkowi Zarządu lub podmiotowi powiązanemu z członkiem Zarządu („Uchwała”) lub o uchylenie tej Uchwały wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia objętego powództwem, Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka") informuje, że powziął wiadomość o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Krakowie w dniu 25 lipca 2022 r. postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia Powoda o stwierdzenie nieważności Uchwały, poprzez wstrzymanie jej wykonalności do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie („Postanowienie”). Postanowienie o zabezpieczeniu nie jest prawomocne, jest jednak wykonalne.
Treść i motywy Postanowienia są przedmiotem analizy, w rezultacie której Spółka podejmie decyzje o wniesieniu zażalenia.
W związku z wydaniem Postanowienia, do czasu jego uchylenia lub zmiany, albo upadku zabezpieczenia w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa, organy Spółki powstrzymują się od podejmowania dalszych działań mających na celu wykonanie Uchwały.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-01 Monika Żyznowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki