REKLAMA

MERCATOR MEDICAL S.A.: Otrzymanie informacji o zabezpieczeniu roszczenia o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 9 czerwca 2022 r.

2022-10-10 20:02
publikacja
2022-10-10 20:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2022
Data sporządzenia: 2022-10-10
Skrócona nazwa emitenta
MERCATOR MEDICAL S.A.
Temat
Otrzymanie informacji o zabezpieczeniu roszczenia o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 9 czerwca 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka") informuje, że uzyskał informację o datowanym na 10 sierpnia 2022 r. postanowieniu Sądu Okręgowego w Krakowie („Postanowienie”) o udzieleniu spółce Glad Energia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Wnioskodawca”) zabezpieczenia roszczenia Wnioskodawcy o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę lub spółkę zależną pożyczek członkowi Zarządu lub podmiotowi powiązanemu z członkiem Zarządu („Uchwała”), poprzez wstrzymanie wykonalności Uchwały ponad udzieloną pożyczkę na kwotę 52.000.000 zł, o której Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 22/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie. Sąd Okręgowy w Krakowie wyznaczył Wnioskodawcy dwutygodniowy termin na wniesienie powództwa o roszczenie objęte zabezpieczeniem pod rygorem upadku zabezpieczenia.
Do dnia przekazania niniejszego raportu odpis Postanowienia ani odpis pozwu Wnioskodawcy w sprawie o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie Uchwały nie zostały Spółce doręczone.
Po otrzymaniu Postanowienia Spółka podejmie decyzje o wniesieniu zażalenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-10 Monika Żyznowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki