REKLAMA

MERCATOR MEDICAL S.A.: Aktualizacja szacunkowych wyników drugiego kwartału 2022 r.

2022-09-29 19:57
publikacja
2022-09-29 19:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-29
Skrócona nazwa emitenta
MERCATOR MEDICAL S.A.
Temat
Aktualizacja szacunkowych wyników drugiego kwartału 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent"), w nawiązaniu do wstępnych szacunkowych wyników finansowych Grupy Emitenta uzyskanych w drugim kwartale 2022 r., przekazanych raportem bieżącym nr 26/2022 z 19 lipca 2022 r. informuje, że głównie w związku z akceptacją konieczności utworzenia dodatkowych odpisów na zapasy i należności związane z działalnością na Ukrainie oraz dodatkowo częściowego rozwiązania aktywa z tytułu podatku odroczonego, korekcie w stosunku do wstępnych szacunków uległy skonsolidowane wyniki finansowe Grupy uzyskane w drugim kwartale 2022 r. w następującym zakresie:
1) skonsolidowany wynik EBITDA: - 14,3 mln zł (było ok. - 12,2 mln zł);
2) skonsolidowana strata netto: 9,8 mln zł (było ok. 5 mln zł).
W związku z rozpoznaniem dodatkowych przychodów skonsolidowane przychody ze sprzedaży w drugim kwartale 2022 r. zwiększyły się do 148,6 mln zł (było 146 mln zł).
Ponadto, w związku ze zmianą klasyfikacji części aktywów finansowych wykazywany na koniec czerwca 2022 r. stan gotówki netto oraz innych aktywów finansowych Grupy zwiększył się z ok. 417,7 mln zł do 438,9 mln zł.
Skonsolidowany raport półroczny Grupy Emitenta za pierwsze półrocze 2022 r. zostanie przekazany w dniu 30 września 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-29 Monika Żyznowska Wiceprezes Zarządu
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki