REKLAMA

MEN: prawie 2,5 tys. uwag do projektu wymagań egzaminacyjnych

2020-12-02 14:16
publikacja
2020-12-02 14:16
fot. Andrzej Hulimka / FORUM

Prawie 2,5 tys. uwag wpłynęło w ramach prekonsultacji projektu wymagań egzaminacyjnych dotyczących matury i egzaminu ósmoklasisty - poinformowało w środę Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podało, że do połowy grudnia będzie znany ostateczny kształt wymagań.

W 2021 roku egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny mają być przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Zmiany spowodowane są sytuacją epidemiczną związaną z epidemią koronawirusa i przejściem na edukację zdaną.

Od 20 do 27 listopada br. trwały prekonsultacje projektu wymagań, podczas których każdy zainteresowany mógł przekazać swoje opinie do MEN na temat treści proponowanych wymagań.

"Otrzymaliśmy prawie 2,5 tys. uwag (2487), które zostały przekazane do analizy ekspertom z poszczególnych przedmiotów. Ostateczny kształt wymagań egzaminacyjnych będzie gotowy w grudniu br. i wydany w formie rozporządzenia ministra edukacji i nauki" - poinformował w środę resort edukacji.

Podano, że również w grudniu rozpoczną się szkolenia dla doradców metodycznych i nauczycieli, organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Dodatkowo dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opublikuje aneksy do informatorów, zawierające m.in. opisy zmian w formułach arkuszy, zmodyfikowane zakresy struktur gramatycznych dotyczące egzaminów z języków obcych nowożytnych oraz listy lektur do egzaminów z języków mniejszości narodowych, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Po opublikowaniu ostatecznej wersji wymagań egzaminacyjnych opracowane zostaną arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. Następnie zostaną one udostępnione szkołom i zdającym w marcu 2021 r., na około dwa miesiące przed egzaminami, które mają być przeprowadzone w maju 2021 r.

Resort edukacji poinformował także, że nadesłane uwagi dotyczą m.in. odwołania matur ustnych w związku z epidemią, propozycji rezygnacji z kolejnych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, zniesienia obowiązku zdawania matury na poziomie rozszerzonym, zmiany terminu i formuły egzaminów ustnych i pisemnych.

Na egzaminie ósmoklasisty uczniowie muszą obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i z języka obcego.

Maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne są na poziomie podstawowym; chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym). Abiturienci muszą też obowiązkowo przystąpić do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru; chętni mogli przystąpić jeszcze do pięciu takich egzaminów. Obowiązkowe są także dwa egzaminy ustne: z języka polskiego i z języka obcego.

W listopadzie MEN kierując do prekonsultacji projekt wymagań egzaminacyjnych podało, że w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego zmiany polegać będą na: zmniejszeniu zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych (np. ograniczona będzie liczba lektur obowiązkowych), formy wypowiedzi ograniczone zostaną do dwóch: rozprawka albo opowiadanie; zmniejszeniu liczby zadań do rozwiązania w pierwszej części arkusza egzaminacyjnego (czytanie ze zrozumieniem), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu; możliwości odwołania się przez ucznia w wypracowaniu do wybranej lektury obowiązkowej, spełniającej warunki zadania (nie będzie wskazana lektura obowiązkowa, do której uczeń musiałby się odwołać).

W przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki: zmiany mają polegać na: zmniejszeniu zakres treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych (np. ograniczono wymagania dotyczące m.in. własności figur geometrycznych na płaszczyźnie, geometrii przestrzennej, elementów statystyki opisowej); zmniejszeniu liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu; zmniejszeniu liczby zadań otwartych do rozwiązania.

W przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego zmiany mają polegać na: zmniejszeniu zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych (np. obniżony zostanie ogólny oczekiwany poziom biegłości językowej); zmniejszeniu liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu; ograniczeniu/dostosowaniu zakresu struktur gramatycznych.

W przypadku egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym (obowiązkowego dla wszystkich maturzystów) zmiany mają polega cna: zmniejszeniu liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym (przede wszystkim w zakresie zadań otwartych), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu.

W przypadku egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów na poziomie rozszerzonym, czyli z przedmiotów do wyboru, zmiana ma polegać na zniesieniu obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym jako warunku zdania egzaminu maturalnego.(PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ mhr/

Źródło:PAP
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Edukacja

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki