REKLAMA
WAŻNE

MEGARON S.A.: Powołanie Prezesa Zarządu Megaron S.A.

2020-06-24 17:01
publikacja
2020-06-24 17:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-24
Skrócona nazwa emitenta
MEGARON S.A.
Temat
Powołanie Prezesa Zarządu Megaron S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Megaron S.A. informuje, że w dniu 24 czerwca 2020r. Rada Nadzorcza Megaron S.A. podjęła uchwałę w sprawie ustalenia liczby Członków Zarządu Megaron S.A. oraz powołania Prezesa Zarządu Megaron S.A.
Zgodnie z uchwałą nr 03/06/2020/RN-P Rada Nadzorcza ustaliła, że Zarząd Megaron S.A. kolejnej, wspólnej kadencji będzie jednoosobowy oraz z dniem 24 czerwca 2020r., powołała na kolejną kadencję wspólną na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Piotra Sikorę.

Pan Piotr Sikora posiada wykształcenie wyższe techniczne. Jest absolwentem Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej. W roku 1985 ukończył kierunek architektura i uzyskał tytuł magistra inżyniera architekta. Pan Piotr od początku istnienia do końca sierpnia 2015r., zarządzał firmą Megaron S.A. W okresie od 01 września do 21 listopada 2015r. pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Megaron S.A. Od 21 listopada 2015r. do dnia 24.06.2020r. ponownie zarządzał firmą Megaron S.A.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Piotr Sikora nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Megaron S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Na chwilę obecną nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-24 Piotr Sikora Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz iKonto Biznes w Alior Banku, spełnij warunki promocji i zgarnij 300 zł od Bankier.pl i do 1500 zł od Alior Banku.

Otwórz iKonto Biznes w Alior Banku, spełnij warunki promocji i zgarnij 300 zł od Bankier.pl i do 1500 zł od Alior Banku.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki