9,2000 zł
-20,00% -2,3000 zł
Megaron SA (MEG)

Dokooptowanie Członka Rady Nadzorczej Megaron S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-03
Skrócona nazwa emitenta
MEGARON S.A.
Temat
Dokooptowanie Członka Rady Nadzorczej Megaron S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Megaron S.A. informuje, że zgodnie uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 01/09/2019/RN-P z dnia 03 września 2019r., Rada Nadzorcza MEGARON S.A. na postawie § 17 ust. 5 Statutu Spółki dokooptowała do swojego grona z dniem 03 września 2019r. na wspólną kadencję Panią Iwonę Kowalczyk.
Pani Iwona Kowalczyk posiada wykształcenie wyższe oraz uprawnienia biegłego rewidenta. Jest absolwentką Wydziału Matematyczno – Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, który ukończyła w roku 1990 na kierunku matematyki o specjalności nauczycielskiej. W 1999 roku uzyskała uprawnienia biegłego rewidenta. Lata 90-te były okresem zdobywania przez Panią Iwonę wiedzy księgowej i doświadczenia zawodowego (Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Szczecinie, CORSO Computers J.Biardzki, Telewizja Polska S.A. Oddział w Szczecinie, MORPOL sp. z o.o., Euro – Industry sp. z o.o, Kancelaria Biegłych Rewidentów PROFIT sp. z o.o.). Od momentu uzyskania uprawnień audytorskich (1999) Pani Iwona Kowalczyk prowadzi własną działalność gospodarczą, w ramach której przeprowadza badania sprawozdań finansowych, świadczy usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradztwa i konsultacji z zakresu rachunkowości i podatków.
Ponadto Pani Iwona jest wykładowcą rachunkowości w toku szkoleń Certyfikacji Zawodu Księgowego w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, na studiach podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, jak również w innych ośrodkach szkoleniowych. Jest współautorką podręcznika i zbioru zadań z rachunkowości, wydanego przez Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP oraz artykułów w miesięczniku Rachunkowość. Współuczestniczyła w opracowaniu Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów i produktów gotowych (ogłoszonego w 2016 roku).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Iwona Kowalczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Megaron S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Na chwilę obecną nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pani Iwona Kowalczyk nie spełnia kryteriów przewidzianych dla niezależnego Członka Rady Nadzorczej określonych w załączniku nr II do Zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady oraz spełnia kryteria pkt. II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-03 Piotr Sikora Prezes Zarzadu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.