22,6000 zł
8,13% 1,7000 zł
Medicalgorithmics SA (MDG)

Zwiększenie zaangażowania powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Pismo_ws_zawiadomienia_5%.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-18
Skrócona nazwa emitenta
MEDICALGORITHMICS S.A.
Temat
Zwiększenie zaangażowania powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym zapoznał się z zawiadomieniem w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od spółki Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającej w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych („Fundusze”), zawierającym informację o transakcji nabycia w dniu 12 lutego 2020 r. akcji Spółki przez Fundusze i jej rozliczeniu w dniu 14 lutego 2020 r. w wyniku czego łączny udział tych Funduszy w ogólnej liczbie głosów w Spółce zwiększył się powyżej 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce.
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. powiadomiło Spółkę, że:
- przed nabyciem Fundusz posiadał 179 620 akcji Spółki, co stanowiło 4,98 % udziału w kapitale zakładowym oraz 179 620 głosów z posiadanych akcji, stanowiących 4,98 % ogólnej liczby głosów;
- po nabyciu Fundusz posiada 206 596 akcji Spółki, co stanowi 5,73 % udziału w kapitale zakładowym oraz 206 596 głosów z posiadanych akcji, stanowiących 5,73% ogólnej liczby głosów.
Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Pismo ws zawiadomienia 5%.pdfPismo ws zawiadomienia 5%.pdf Zawiadomienie Rockbridge

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-18 Maksymilian Sztandera Marek Dziubiński Członek Zarządu ds. Finansowych Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.