28,3500 zł
-3,57% -1,0500 zł
Medicalgorithmics SA (MDG)

Zmniejszenie progu zaangażowania poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Rockbridge_Zawiadomienie_zmniejszenie_5%.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-20
Skrócona nazwa emitenta
MEDICALGORITHMICS S.A.
Temat
Zmniejszenie progu zaangażowania poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym zapoznał się z zawiadomieniem w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od spółki Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającej w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych („Fundusze”), zawierającym informację o transakcji zbycia w dniu 14 stycznia 2020 r. akcji Spółki przez Fundusze i jej rozliczeniu w dniu 16 stycznia 2020 r., w wyniku czego łączny udział Funduszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zmniejszył się poniżej 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce.
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. powiadomiło Spółkę, że:
- przed zbyciem Fundusze posiadały 180 533 akcji Spółki, co stanowi 5,01 % udziału w kapitale zakładowym oraz 180 533 głosów z posiadanych akcji, stanowiących 5,01% ogólnej liczby głosów;
- po zbyciu Fundusze posiadają 145 894 akcji Spółki, co stanowi 4,05 % udziału w kapitale zakładowym oraz 145 894 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentują 4,05 % ogólnej liczby głosów w Spółce.
Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki
Plik Opis
Rockbridge_Zawiadomienie_zmniejszenie_5%.pdfRockbridge_Zawiadomienie_zmniejszenie_5%.pdf Rockbridge_Zawiadomienie o zmniejszeniu progu zaangażowania poniżej 5 %

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-20 Maksymilian Sztandera Członek Zarządu ds. Finansowych
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.