REKLAMA

MEDICALGORITHMICS S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

2020-03-23 17:57
publikacja
2020-03-23 17:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-23
Skrócona nazwa emitenta
MEDICALGORITHMICS S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r., w którym przekazał harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r., informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2019 z dnia 27 marca 2020 r. na dzień 29 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-23 Marek Dziubiński Maksymilian Sztandera Prezes Zarządu Członek Zarządu ds. Finansowych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki